Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

MEFANET Journal
..Časopis MEFANET Journal je jedným z výstupov projektu M.. .. pre autorov, ako aj ďalšie podrobnosti o časopise je možné nájsť na stránkach projektu MEFA.. ..kľúčové slová: časopis..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. roku publikovali aj s ďalšími spoluautormi v časopise Annals of Plastic Surgery dvojicu štúdií, v kt..