Neurológia II - prednášky

Prednášky z predmetu Neurológia 2 sú určené pre študentov štvrtého ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo. V jednotlivých záznamoch prednášok sú vysvetlené témy podľa aktuálneho učebného plánu predmetu, pričom obsiahnuté sú témy ako napr. ischemické cievne mozgové príhody a mnohé ďalšie.

Autori poskytujú študentom Všeobecného lekárstva prednášky k predmetu Neurológia 2.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 NLII 01 Ischemické cievne mozgové príhody 17.2.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLII 02 Hemoragické cievne mozgové príhody 2.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLII 03 Epilepsia 25.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLII 04 Vertebrogénne ochorenia 25.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLII 05 Extrapyramídové ochorenia 15.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLII 06 Demyelinizačné ochorenia 25.3.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLII 07 Bolesti hlavy 1.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLII 09 Nádory mozgu 18.4.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko