Farmakológia 2 - prednášky

Prednášky k predmetu Farmakológia 2 sú určené pre študentov 4. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo. Podklady z prednášok majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.

Autori poskytujú dolňujúci materiál k prednáškam z predmetu Farmakológia 2.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Liečivá používané v terapii hypertenzie 1.10.2020 1.61 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antiarytmiká a antihyperlipidemiká 6.10.2020 3.34 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Liečivá ovplyvňujúce krvnú zložku 6.10.2020 1.24 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antidiabetika, liečivá porúch štítnej žľazy 25.10.2020 1.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Glukokortikoidy, pohlavné hormóny 25.10.2020 1.64 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chemoterapeutiká infekčných ochorení 30.10.2020 1.28 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Makrolidy, linkozamidy, tetracyklíny, protistafylokokové ATB 9.11.2020 2.57 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Iné chemoterapeutiká, liečivá močových infekcií, antituberkulotiká, imunomodulancia 18.11.2020 4.26 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antimykotiká, liečivá parazitárnych infekcií, antimalariká, antihelmintiká, protivírusové látky 18.11.2020 3.56 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Všeobecné základy účinku antineoplastík 3.12.2020 1.3 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antineoplastiká 7.12.2020 3.17 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Farmakoterapeutické riziko a klinicky významné liekové interakcie 16.12.2020 1.21 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Klinicky významné liekové intoxikácie 16.12.2020 566.78 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Lieková závislosť 4.1.2021 4.71 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko