Farmakológia 2 - prednášky pre študentov Všeobecného lekárstva

Prednášky k predmetu Farmakológia 2 sú určené pre študentov 4. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo. Podklady z prednášok majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.

Autori poskytujú dolňujúci materiál k prednáškam z predmetu Farmakológia 2.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Antidiabetiká, hormóny štítnej žľazy 23.9.2022 2.81 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Glukokortikoidy, pohlavné hormóny 27.9.2022 1.77 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antibiotiká: všeobecné aspekty, rozdelenie a zásady ich podávania, penicilíny, cefalosporíny 4.10.2022 1.86 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Ostatné antibiotiká 11.10.2022 3.19 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Ostatné chemoterapeutiká 20.10.2022 2.77 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antimykotiká a antivirotiká 27.10.2022 3.05 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Liečivá parazitárnych infekcií a antihelmintiká, imunofarmaká 27.10.2022 3.11 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Všeobecné základy účinku antineoplastík 13.11.2022 2.26 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antineoplastiká 22.11.2022 3.98 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Liečivá používané pri poruchách metabolizmu kalcia, hepatoprotektíva 22.11.2022 2.65 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Farmakoterapeutické riziko, princípy a význam liekových interakcií 4.12.2022 1.22 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko