Neurológia I - prednášky

Prednášky z predmetu Neurológia 1 sú určené pre študentov štvrtého ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo. V jednotlivých záznamoch sú vysvetlené témy podľa aktuálneho učebného plánu, pričom obsiahnuté sú hlavové nervy I - XII, citlivosť, centrálna a periférna obrna, kôrové syndrómy, reč a jej poruchy, symbolické funkcie a ďalšie.

Autori poskytujú študentom Všeobecného lekárstva prednášky k predmetu Neurológia 1.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 NLI 01 Hlavové nervy 22.9.2020 používateľ na príslušnej univerzite Creative Commons License
 NLI 02 Citlivosť a jej poruchy 22.9.2020 používateľ na príslušnej univerzite Creative Commons License
 NLI 03 Mozgová kôra 6.10.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLI 04 Extrapyramídový systém, cerebellum 16.10.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko