Neurológia I - prednášky

Prednášky z predmetu Neurológia 1 sú určené pre študentov štvrtého ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo. V jednotlivých záznamoch sú vysvetlené témy podľa aktuálneho učebného plánu, pričom obsiahnuté sú hlavové nervy I - XII, citlivosť, centrálna a periférna obrna, kôrové syndrómy, reč a jej poruchy, symbolické funkcie a mnohé ďalšie.

Autori poskytujú študentom Všeobecného lekárstva prednášky k predmetu Neurológia 1.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 NLI 01 Hlavové nervy 22.9.2020 používateľ na príslušnej univerzite Creative Commons License
 NLI 02 Citlivosť a jej poruchy 22.9.2020 používateľ na príslušnej univerzite Creative Commons License
 NLI 03 Mozgová kôra 6.10.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLI 04 Extrapyramídový systém, cerebellum 21.10.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLI 05 Cerebrospinánly likvor, Meningeálny syndróm, Syndróm intrakraniálnej hypertenzie 21.10.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLI 06 Zobrazovacie vyšetrenia 28.10.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLI 07 EEG a polysomnografia 4.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLI 08 Vyšetrovacie metodiky v neurológii - EMG, evokované potenciály 10.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLI 09 Poruchy vedomia 11.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLI 10 Poruchy spánku 24.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLI 11 Úrazy mozgu a miechy 9.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLI 12 Demencie 18.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NLI 13 Vrodené vývojové vady CNS 21.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko