Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 23

Ísť na stránku: 1 2 3

Topics for practical lessons from Anatomy 1 for students of General Medicine
.. anatomy using video records of dissections and multimedia teaching..

Topics for practical lessons from Anatomy 3 for students of General Medicine
.. anatomy using video records of dissections and multimedia teaching..

Topics for practical lessons from Anatomy 2 for students of General Medicine
.. anatomy using video records of dissections and multimedia teaching..

Selected animations from Anatomy
.. anatomy using video records of dissections and multimedia teaching materials". Vessels of head and..

MEFANET report
.. report 04 MEFANET report 04 - Efficient multimedia teaching tools in medical education predstavuje..

Infektológia vo video a audio prednáškach
..kľúčové slová: multimédia, infektológia, baktérie, a..

Bibliografické citovanie zverejňovaných dokumentov
.. et al. Nové trendy v elektronickom vzdelávaní. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odb..

MEFANET 2008
.. obrazové archívy, výučbové portály, multimediálne učebné pomôcky. Elektronická pod..

MEFANET 2009
.. obrazové archívy, výučbové portály, multimediálne učebné pomôcky. Elektronická pod..

MEFANET 2010
.. obrazové archívy, výučbové portály, multimediálne učebné pomôcky. Elektronická pod..