Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Diabetes mellitus v detskom veku
..kľúčové slová: hyperglykémia, diabetes mellitus I. typu u.. ..kľúčové slová: hyperglykémia, diabetes mellitus I. typu u..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. úbytok (BMI 19) a opakovane ambulantne hyperglykémia nalačno (glykémia z venóznej krvi: 8,1; 8,7 mm..