Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 1

 

Obštrukčné spánkové apnoe a Morbus Crouzon
..kľúčové slová: Zástava dýchania v spánku (apnoe), Q75.1 Kraniofaciálna .. ..kľúčové slová: Zástava dýchania v spánku (apnoe), Q75.1 Kraniofaciálna.. ..kľúčové slová: dýchania v spánku (apnoe), Q75.1 Kraniofaciálna dysostóza..