Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Návody portálu LF UPJŠ

Na stiahnutie Návod na používanie portálu LF UPJŠ pre používateľov [PDF 299 kB]
Tento dokument popisuje hlavné používateľské funkcie webového portálu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Pridané: 20.02.2008, Aktualizované: 26.06.2008

Na stiahnutie Návod na používanie portálu LF UPJŠ pre autorov [PDF 227 kB]
Tento dokument popisuje postup pri zverejnení elektronických diel na webovom portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Pridané: 25.02.2008, Aktualizované: 26.06.2008

Ďalšie dokumenty k projektu MEFANET

Na stiahnutie Diskusia o využití moderných technológií vo výučbe [MP3 22 512 kB]
Záznam diskusie z Českého rozhlasu Leonardo. Moderátor Luboš Veverka k téme pozval MUDr. Jiřího Kofránka, CSc., vedúceho oddelenia biokybernetiky a počítačovej podpory výučby Ústavu patologickej fyziológie 1. lekárskej fakulty UK, MUDr. Martina Vejražku, člena Koordinačnej rady projektu MEFANET, a Mgr. Bohumíra Gemrota, riaditeľa Výtvarnej školy Václava Hollara v Prahe.
Pridané: 13.03.2009, Aktualizované: 13.03.2009