Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 11

Ísť na stránku: 1 2

MEFANET 2016
..kľúčové slová: konferencia,.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Konferencia..

MEFANET 2012
.. a komunikačné technológie, bude tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na problematiku po.. .. Okrem všeobecných aspektov e-learningu sa bude konferencia zaoberať aj dopadom tohto fenoménu na konkrétny o.. ..kľúčové slová: konferencia..

MEFANET 2013
.. a komunikačné technológie, bude tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na problematiku E-.. .. Okrem všeobecných aspektov e-learningu sa bude konferencia zaoberať aj dopadom tohto fenoménu na konkrétny o.. ..kľúčové slová: konferencia..

MEFANET 2011
.. a komunikačné technológie, bola tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú pod.. ..kľúčové slová: konferencia..

MEFANET 2009
.. a komunikačné technológie, bola tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú pod.. .. Aktuálne informácie o projekte a konferenciách MEFANET sú zverejnené aj na stránkach ww.. .. [ ? ] Klinicky citlivé [ ? ] Konferencia MEFANET..

MEFANET 2008
.. či moderné informačné technológie, bola konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú pod.. .. Aktuálne informácie o projekte a konferenciách MEFANET sú zverejnené na stránkach ww.. .. Odkaz Dátum Prístupnosť [ ? ] Konferencia MEFANET..

MEFANET 2012 - call for workshops
..kľúčové slová: konferencia..

MEFANET 2014
..kľúčové slová: konferencia..

MEFANET 2015
..kľúčové slová: konferencia,..

MEFANET 2010
.. a komunikačné technológie, bola tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú pod..