Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vitajte na portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Výučbový portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je oficiálnou platformou pre uverejňovanie odkazov na elektronické výučbové autorské a didaktické diela, prednášky, testy a multimediálne učebné pomôcky a ďalšie elektronické výučbové dokumenty pre podporu prezenčného a dištančného štúdia doktorských a zdravotníckych odborov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dokumenty na tomto portáli sú dostupné podľa autorom zvolených prístupových práv, t.j. môžu byť voľne dostupné, alebo dostupné po prihlásení zvolenej skupine používateľov.

Registračné pokyny.

Obsah kategorizovaný podľa lekárskych disciplín
Akútna medicína (0)
Anatómia (53)
Anesteziológia a intenzívna medicína (0)
Biofyzika (0)
Biológia (0)
Dermatológia (0)
Diabetológia, dietetika (0)
Endokrinológia, metabolismus (0)
Epidemiológia, preventívne lekárstvo, hygiena (0)
Farmakológia (0)
Geriatria (0)
Hematológia (0)
Imunológia, alergológia (0)
Laboratórna diagnostika (0)
Lekárska genetika (0)
Mikrobiológia (0)
Nefrológia (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (0)
Neurochirurgia (0)
Nukleárna medicína (0)
Oftalmológia, optometria (0)
Onkológia, radioterapia (0)
Ostatné (15)
Otorinolaryngológia (0)
Pneumológia (0)
Pôrodníctvo a gynekológia (0)
Psychiatria, psychológia, sexuológia (0)
Radiológia a zobrazovacie metódy (0)
Rehabilitácia, fyzioterapia, ergoterapia (0)
Reumatológia (0)
Telovýchovné lekárstvo (0)
Urológia (0)
Všeobecné praktické lekárstvo (0)

Anatómia panvy

Anatómia panvy

Prednáška je určená pre študentov všeobecného lekárstva. Poskytuje informácie o stavbe, základnom rozdelení, cievnom zásobení a inervácii panvy. Detailnejšie vysvetľuje zloženie panvovej a močovopohlavnej uzávierky a fasciálne pomery v malej panve. V poslednej časti sa venuje stručnému opisu základných avaskulárnych priestorov panvy, ktoré majú dôležitý význam v chirurgickej praxi.

 
autor: MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 11.4.2014 | posledné úpravy: 27.4.2015 | Creative Commons License

Mužský a ženský reprodukčný systém

Mužský a ženský reprodukčný systém

Prednáška je určená pre študentov všeobecného lekárstva. V prvej časti opisuje morfológiu a vzájomné vzťahy vnútorných a vonkajších mužských pohlavných orgánov, v druhej časti sa zaoberá vnútornými a vonkajšími ženskými pohlavnými orgánmi vrátane cievneho zásobenia, lymfatickej drenáže a inervácie.

 
autor: MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 11.4.2014 | posledné úpravy: 24.4.2015 | Creative Commons License

Močový systém

Močový systém

Prednáška je určená pre študentov odboru všeobecné lekárstvo. Ponúka prehľad základných funkčných, morfologických a topografických charakteristík jednotlivých orgánov močového systému tzn. obličiek, močovodov, močového mechúra a ženskej močovej rúry. Obsahuje tiež stručný prehľad základných cievnych a nervových štruktúr, ktoré vyživujú, drenujú a inervujú príslušné orgány.

 
autor: MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 22.4.2015 | posledné úpravy: 22.4.2015 | Creative Commons License

Peritoneum a topografia orgánov brušnej dutiny

Peritoneum a topografia orgánov brušnej dutiny

V prednáške je charakterizované peritoneum parietale a viscerale, taktiež je definované rozdelenie cavitas peritonealis na pars supramesocolica a inframesocolica. Pozornosť je venovaná lokalizácii bursa omentalis. V závere sú popísané topografické vzťahy jednotlivých orgánov brušnej dutiny.

 
autor: prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 5.4.2011 | posledné úpravy: 1.4.2015 | Creative Commons License

Anatomické štruktúry retroperitonea

Anatomické štruktúry retroperitonea

Útvary retroperitonea sú charakterizované ako: orgány, artérie a vény, lymfatické štruktúry a nervy. Prednáška poskytuje základné informácie o obličkách, nadobličkách, ureteroch, vesica urinaria a ďalej popisuje topografiu a základné vetvy aorty, v. cava inferior, lymfatické uzliny a nervy retroperitonea. Na záver je uvedený popis intraabdominálnej štruktúry – v. portae a porto-kaválne a kavo-kaválne anastomózy.

 
autor: prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 11.4.2011 | posledné úpravy: 27.3.2015 | Creative Commons License
  

Virtual Patient - Survey

Virtual Patient - Survey

Project CROESUS aims to bring new technologies into the education processes at medical faculties. One of the project’s activity is to establish a system to operate virtual patients. To do this, respecting teachers’ as well as students’ preferences in this area we prepared a survey. The survey tries to collect information about most preferred features of such systems and you can participate on it at http://goo.gl/forms/3OuloDJoEP. Thanks for your time.

 
autor: Jaroslav Majerník, PhD. | publikované: 24.3.2015 | posledné úpravy: 24.3.2015 | Creative Commons License

MEFANET 2014

MEFANET 2014

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v roku 2014 v poradí už ôsmi ročník konferencie lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou. On-line registrácia na konferenciu MEFANET 2014, ktorá sa bude konať v dňoch 26. - 27. 11. 2014 v kongresových priestoroch hotela International v Brne je dostupná na webovej stránke projektu MEFANET.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 18.8.2014 | posledné úpravy: 28.10.2014

MEFANET in

MEFANET in

MEFANETin (ISSN 1804-8013) je e-bulletin, ktorého cieľom je informovať čitateľov a záujemcov o elektronické formy podpory vzdelávania lekárskych a zdravotníckych odborov o dianí okolo projektu MEFANET. E-bulletin taktiež ponúka celému projektu väčší používateľský rozmer. MEFANETin vychádza od januára 2008 a jeho jednotlivé vydania si môžete pozrieť tu.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 17.2.2008 | posledné úpravy: 2.9.2014 | Creative Commons License

MEFANET Journal

MEFANET Journal

Časopis MEFANET Journal je jedným z výstupov projektu MEFANET a jeho hlavným cieľom je šíriť informácie o moderných formách vzdelávania v prostredí siete lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenska. Je určený taktiež na prezentáciu výsledkov dosiahnutých rozvojom medicínskej informatiky a vychádza od roku 2013 ako pokračovanie MEFANET report.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 26.8.2013 | posledné úpravy: 20.1.2014 | Creative Commons License

Podmienky používania portálu UPJŠ LF

Podmienky používania portálu UPJŠ LF

Didaktické materiály zverejňované na výučbovom portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa sa preto nesmie žiadna časť zverejneného materiálu prevziať alebo inak ďalej šíriť.

Copyright (c) 2008 - 2015, LF UPJŠ. Všetky práva vyhradené.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Lekárska etika a právo | publikované: 1.2.2008 | posledné úpravy: 3.3.2015 | Creative Commons License