Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vitajte na portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Výučbový portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je oficiálnou platformou pre uverejňovanie odkazov na elektronické výučbové autorské a didaktické diela, prednášky, testy a multimediálne učebné pomôcky a ďalšie elektronické výučbové dokumenty pre podporu prezenčného a dištančného štúdia doktorských a zdravotníckych odborov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dokumenty na tomto portáli sú dostupné podľa autorom zvolených prístupových práv, t.j. môžu byť voľne dostupné, alebo dostupné po prihlásení zvolenej skupine používateľov.

Registračné pokyny.

Obsah kategorizovaný podľa lekárskych disciplín
Akútna medicína (0)
Anatómia (45)
Anesteziológia a intenzívna medicína (0)
Biofyzika (0)
Biológia (0)
Dermatológia (0)
Diabetológia, dietetika (0)
Endokrinológia, metabolismus (0)
Epidemiológia, preventívne lekárstvo, hygiena (0)
Farmakológia (0)
Geriatria (0)
Hematológia (0)
Imunológia, alergológia (0)
Laboratórna diagnostika (0)
Lekárska genetika (0)
Mikrobiológia (0)
Nefrológia (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (0)
Neurochirurgia (0)
Nukleárna medicína (0)
Oftalmológia, optometria (0)
Onkológia, radioterapia (0)
Ostatné (15)
Otorinolaryngológia (0)
Pneumológia (0)
Pôrodníctvo a gynekológia (0)
Psychiatria, psychológia, sexuológia (0)
Radiológia a zobrazovacie metódy (0)
Rehabilitácia, fyzioterapia, ergoterapia (0)
Reumatológia (0)
Telovýchovné lekárstvo (0)
Urológia (0)
Všeobecné praktické lekárstvo (0)

Lekárska biochémia

Lekárska biochémia

Predmet biochémia plní v medicínskom štúdiu nezastupiteľnú úlohu, ktorou je naučiť študentov vnímať životné pochody, ako aj chorobné procesy ako deje odohrávajúce sa na molekulovej úrovni. Na rozlíšenie patologických pochodov od normálnych je potrebné zvládnuť a pochopiť zmysel obrovského množstva chemických reakcií prebiehajúcich v bunke (bunkový metabolizmus). Osvojenie si týchto faktov je hlavným cieľom predmetu Lekárska biochémia, ktorého zvládnutie je dobrým základom pre štúdium patobiochémie, fyziológie a patofyziológie, ako aj ďalších odborných predmetov medicínskeho štúdia.

 
autor: prof. Ing. Mária Mareková, CSc., RNDr. Marek Stupák, PhD., doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD., RNDr. Jana Mašlanková, PhD., Mgr. Peter Urban, PhD., prof. Ing. Juraj Guzy, CSc. | odbor: Lekárska chémia a biochémia | publikované: 20.9.2013 | posledné úpravy: 2.5.2014 | Creative Commons License

Oko, ucho, hlavové nervy (I., II., III., IV., VI., VIII.), endokrinný systém, koža

Oko, ucho, hlavové nervy (I., II., III., IV., VI., VIII.), endokrinný systém, koža

Prezentácia určená študentom zubného lekárstva ponúka prehľad dôležitých štruktúr oka a ucha, úplný opis hlavových okohybných nervov a nervov zodpovedných za prenos podnetov zo zmyslových orgánov. Stručne tiež charakterizuje orgány endokrinného systému a ich funkciu a kožu.

 
autor: doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 16.4.2014 | posledné úpravy: 17.4.2014 | Creative Commons License

Reprodukčný systém

Reprodukčný systém

Prednáška je určená pre študentov všeobecného lekárstva. V prvej časti opisuje morfológiu a vzájomné vzťahy vnútorných a vonkajších mužských pohlavných orgánov, v druhej časti sa zaoberá vnútornými a vonkajšími ženskými pohlavnými orgánmi vrátane cievneho zásobenia, lymfatickej drenáže a inervácie.

 
autor: MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 11.4.2014 | posledné úpravy: 11.4.2014 | Creative Commons License

Panva (VL)

Panva (VL)

Prednáška je určená pre študentov všeobecného lekárstva. Poskytuje informácie o stavbe, základnom rozdelení, cievnom zásobení a inervácii panvy. Detailnejšie vysvetľuje zloženie panvovej a močovo-pohlavnej uzávierky a fasciálne pomery v malej panve. V poslednej časti sa venuje opisu močového mechúra a konečníka.

 
autor: MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 11.4.2014 | posledné úpravy: 8.8.2014 | Creative Commons License

Topografická anatómia krku

Topografická anatómia krku

Uvedená prednáška je určená najmä študentom zubného lekárstva. Prezentácia detailne opisuje hlavné oblasti krku (regio cervicalis anterior et lateralis) a klinicky dôležité priestory v nich lokalizované (trigonum submentale et submandibulare, trigonum caroticum, trigonum omotrapezium et omoclaviculare a ďalšie). Pozornosť je venovaná opisu fascia cervicalis. Zobrazené a opísané sú aj tepny, žily, lymfatické uzliny, nervové štruktúry a svaly. Na záver prezentácia ponúka súbor obrázkov na opakovanie.

 
autor: doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 7.4.2014 | posledné úpravy: 7.4.2014 | Creative Commons License
  

MEFANET 2014

MEFANET 2014

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v roku 2014 v poradí už ôsmi ročník konferencie lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou. On-line registrácia na konferenciu MEFANET 2014, ktorá sa bude konať v dňoch 26. - 27. 11. 2014 v kongresových priestoroch hotela International v Brne je dostupná na webovej stránke projektu MEFANET.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 18.8.2014 | posledné úpravy: 18.8.2014

MEFANET Journal

MEFANET Journal

Časopis MEFANET Journal je jedným z výstupov projektu MEFANET a jeho hlavným cieľom je šíriť informácie o moderných formách vzdelávania v prostredí siete lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenska. Je určený taktiež na prezentáciu výsledkov dosiahnutých rozvojom medicínskej informatiky a vychádza od roku 2013 ako pokračovanie MEFANET report.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 26.8.2013 | posledné úpravy: 20.1.2014 | Creative Commons License

MEFANET in

MEFANET in

MEFANETin (ISSN 1804-8013) je e-bulletin, ktorého cieľom je informovať čitateľov a záujemcov o elektronické formy podpory vzdelávania lekárskych a zdravotníckych odborov o dianí okolo projektu MEFANET. E-bulletin taktiež ponúka celému projektu väčší používateľský rozmer. MEFANETin vychádza od januára 2008 a jeho jednotlivé vydania si môžete pozrieť tu.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 17.2.2008 | posledné úpravy: 15.11.2013 | Creative Commons License

Podmienky používania portálu LF UPJŠ

Podmienky používania portálu LF UPJŠ

Didaktické materiály zverejňované na výučbovom portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa sa preto nesmie žiadna časť zverejneného materiálu prevziať alebo inak ďalej šíriť.

Copyright (c) 2008 - 2012, LF UPJŠ. Všetky práva vyhradené.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Lekárska etika a právo | publikované: 1.2.2008 | posledné úpravy: 29.11.2012 | Creative Commons License