Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vitajte na portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Výučbový portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je oficiálnou platformou pre uverejňovanie odkazov na elektronické výučbové autorské a didaktické diela, prednášky, testy a multimediálne učebné pomôcky a ďalšie elektronické výučbové dokumenty pre podporu prezenčného a dištančného štúdia doktorských a zdravotníckych odborov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dokumenty na tomto portáli sú dostupné podľa autorom zvolených prístupových práv, t.j. môžu byť voľne dostupné, alebo dostupné po prihlásení zvolenej skupine používateľov.

Registračné pokyny.

Obsah kategorizovaný podľa lekárskych disciplín
Akútna medicína (0)
Anatómia (53)
Anesteziológia a intenzívna medicína (0)
Biofyzika (0)
Biológia (0)
Dermatológia (0)
Diabetológia, dietetika (0)
Endokrinológia, metabolismus (0)
Epidemiológia, preventívne lekárstvo, hygiena (0)
Farmakológia (0)
Geriatria (0)
Hematológia (0)
Imunológia, alergológia (0)
Laboratórna diagnostika (0)
Lekárska genetika (0)
Mikrobiológia (0)
Nefrológia (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (0)
Neurochirurgia (0)
Nukleárna medicína (0)
Oftalmológia, optometria (0)
Onkológia, radioterapia (0)
Ostatné (16)
Otorinolaryngológia (0)
Pneumológia (0)
Pôrodníctvo a gynekológia (0)
Psychiatria, psychológia, sexuológia (0)
Radiológia a zobrazovacie metódy (0)
Rehabilitácia, fyzioterapia, ergoterapia (0)
Reumatológia (0)
Telovýchovné lekárstvo (0)
Urológia (0)
Všeobecné praktické lekárstvo (0)

Dolná končatina – prehľad stavby

Dolná končatina – prehľad stavby

Prezentácia „Dolná končatina – prehľad stavby“ podáva prehľad kostí, ktoré tvoria kostru dolnej končatiny. Sú rozdelené na pletenec dolnej končatiny a kostru voľnej dolnej končatiny. Nasleduje prehľad spojení kostí pomocou kĺbov a väzov a prehľad svalových skupín s jednotlivými svalmi a ich funkciami.

 
autor: doc. MVDr. Silvia Rybárová, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 22.11.2012 | posledné úpravy: 26.11.2015 | Creative Commons License

Brucho - stavba, orgány, inervácia

Brucho - stavba, orgány, inervácia

Prednáška je určená pre študentov zubného lekárstva a poskytuje základné informácie o brušnej oblasti, brušnej a peritoneálnej dutine z hľadiska stavby, cievneho zásobenia a inervácie. V ďalšej časti sú charakterizované orgány tráviaceho systému s výnimkou dutiny ústnej a hltanu a jednotlivé štruktúry retroperitoneálneho priestoru. Posledná časť sa zaoberá štruktúrami močového systému, keďže prevažná časť týchto orgánov je uložená v retroperitoneu.

 
autor: MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 11.3.2014 | posledné úpravy: 23.11.2015 | Creative Commons License

Hrudník ako celok, stena hrudníka, bránica, mediastínum, orgány hrudníka

Hrudník ako celok, stena hrudníka, bránica, mediastínum, orgány hrudníka

Prednáška "Hrudník ako celok, stena hrudníka, bránica, mediastínum, orgány hrudníka" je určená pre študentov zubného lekárstva. Opisuje hrudník ako celok, hrudníkovú stenu, hrudníkovú dutinu a bránicu. V ďalšej časti sú charakterizované anatomické štruktúry medzihrudia (mediastína). Na záver sú popísané orgány hrudníka s výnimkou srdca.
 

 
autor: doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 17.2.2014 | posledné úpravy: 19.11.2015 | Creative Commons License

Horná končatina: pohybový aparát, cievy a nervy

Horná končatina: pohybový aparát, cievy a nervy

Prezentácia "Horná končatina: pohybový aparát, cievy a nervy" je určená pre študentov zubného lekárstva. Zaoberá sa pasívnym a aktívnym pohybovým aparátom, kosťami a ich spojeniami a svalovými skupinami hornej končatiny. V ďalšej časti pojednáva o krvnom zásobení a odtoku žilovej krvi, ako aj o inervácii hornej končatiny.
 

 
autor: doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 17.2.2014 | posledné úpravy: 19.11.2015 | Creative Commons License

Anatómia srdca

Anatómia srdca

Prezentácia s názvom "Anatómia srdca" je určená pre študentov zubného lekárstva. Zaoberá sa uložením srdca v hrudníkovej dutine, jeho vonkajším popisom a vnútornou štruktúrou srdca. V ďalšej časti prezentácie je popísaný srdcový skelet, prevodový systém, ako aj cievy a nervy srdca.
 

 
autor: doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 17.2.2014 | posledné úpravy: 19.11.2015 | Creative Commons License
  

MEFANET 2015

MEFANET 2015

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v roku 2015 v poradí už deviaty ročník konferencie lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou. On-line registrácia na konferenciu MEFANET 2015, ktorá sa bude konať v dňoch 25. - 26. 11. 2015 v kongresových priestoroch hotela International v Brne je dostupná na webovej stránke projektu MEFANET.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 8.10.2015 | posledné úpravy: 8.10.2015

MEFANET in

MEFANET in

MEFANETin (ISSN 1804-8013) je e-bulletin, ktorého cieľom je informovať čitateľov a záujemcov o elektronické formy podpory vzdelávania lekárskych a zdravotníckych odborov o dianí okolo projektu MEFANET. E-bulletin taktiež ponúka celému projektu väčší používateľský rozmer. MEFANETin vychádza od januára 2008 a jeho jednotlivé vydania si môžete pozrieť tu.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 17.2.2008 | posledné úpravy: 8.10.2015 | Creative Commons License

Virtual Patient - Survey

Virtual Patient - Survey

Project CROESUS aims to bring new technologies into the education processes at medical faculties. One of the project’s activity is to establish a system to operate virtual patients. To do this, respecting teachers’ as well as students’ preferences in this area we prepared a survey. The survey tries to collect information about most preferred features of such systems and you can participate on it at http://goo.gl/forms/3OuloDJoEP. Thanks for your time.

 
autor: Jaroslav Majerník, PhD. | publikované: 24.3.2015 | posledné úpravy: 24.3.2015 | Creative Commons License

MEFANET Journal

MEFANET Journal

Časopis MEFANET Journal je jedným z výstupov projektu MEFANET a jeho hlavným cieľom je šíriť informácie o moderných formách vzdelávania v prostredí siete lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenska. Je určený taktiež na prezentáciu výsledkov dosiahnutých rozvojom medicínskej informatiky a vychádza od roku 2013 ako pokračovanie MEFANET report.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 26.8.2013 | posledné úpravy: 20.1.2014 | Creative Commons License

Podmienky používania portálu UPJŠ LF

Podmienky používania portálu UPJŠ LF

Didaktické materiály zverejňované na výučbovom portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa sa preto nesmie žiadna časť zverejneného materiálu prevziať alebo inak ďalej šíriť.

Copyright (c) 2008 - 2015, LF UPJŠ. Všetky práva vyhradené.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Lekárska etika a právo | publikované: 1.2.2008 | posledné úpravy: 3.3.2015 | Creative Commons License