Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vitajte na portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Výučbový portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je oficiálnou platformou pre uverejňovanie odkazov na elektronické výučbové autorské a didaktické diela, prednášky, testy a multimediálne učebné pomôcky a ďalšie elektronické výučbové dokumenty pre podporu prezenčného a dištančného štúdia doktorských a zdravotníckych odborov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dokumenty na tomto portáli sú dostupné podľa autorom zvolených prístupových práv, t.j. môžu byť voľne dostupné, alebo dostupné po prihlásení zvolenej skupine používateľov.

Registračné pokyny.

Obsah kategorizovaný podľa lekárskych disciplín
Akútna medicína (0)
Anesteziológia a intenzívna medicína (0)
Biofyzika (0)
Biológia (0)
Dermatológia (0)
Diabetológia, dietetika (0)
Endokrinológia, metabolismus (0)
Epidemiológia, preventívne lekárstvo, hygiena (0)
Farmakológia (0)
Geriatria (0)
Hematológia (0)
Imunológia, alergológia (0)
Laboratórna diagnostika (0)
Lekárska genetika (0)
Mikrobiológia (0)
Nefrológia (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (0)
Neurochirurgia (0)
Nukleárna medicína (0)
Oftalmológia, optometria (0)
Onkológia, radioterapia (0)
Otorinolaryngológia (0)
Pneumológia (0)
Pôrodníctvo a gynekológia (0)
Psychiatria, psychológia, sexuológia (0)
Radiológia a zobrazovacie metódy (0)
Rehabilitácia, fyzioterapia, ergoterapia (0)
Reumatológia (0)
Telovýchovné lekárstvo (0)
Urológia (0)
Všeobecné praktické lekárstvo (0)

Ucho, VIII. hlavový nerv, Endokrinný systém, Koža

Ucho, VIII. hlavový nerv, Endokrinný systém, Koža

Prezentácia určená študentom zubného lekárstva ponúka prehľad dôležitých štruktúr ucha, úplný popis VIII. hlavového nervu (n. vestibulocochlearis) zodpovedného za prenos podnetov z vútorného ucha prostredníctvom vestibulárnej a sluchovej dráhy. Stručne je opísaný aj endokrinný systém, koža a jej deriváty.

 
autor: Květuše Lovásová | odbor: Anatómia | publikované: 2.5.2016 | posledné úpravy: 3.5.2016 | Creative Commons License

Panva - pelvis

Panva - pelvis

Prednáška je určená pre študentov VL a podáva prehľad o stavbe malej panvy (vlastná panva), jej stenách, s dôrazom na dolnú najzložitejšiu stenu, ktorú tvoria diaphragma pelvis a diaphragma urogenitale. Študenti v prezentácii nájdu aj obsah panvy, orgány panvy ale aj vonkajšie pohlavné orgány, ich arteriálne zásobenie, venóznu a lymfatickú drenáž. Dôraz je kladený na autonómnu inerváciu orgánov malej panvy ako aj na inerváciu vonkajších pohlavných orgánov.

 
autor: Silvia Rybárová | odbor: Anatómia | publikované: 27.4.2010 | posledné úpravy: 29.4.2016 | Creative Commons License

Oko. Hlavové nervy I., II., III., IV., VI.

Oko. Hlavové nervy I., II., III., IV., VI.

Prezentácia určená študentom zubného lekárstva ponúka prehľad všeobecnej charakteristiky, vrstiev a dôležitých štruktúr oka, všeobecnú schému pre štúdium hlavových nervov, úplný opis hlavových okohybných nervov a nervov zodpovedných za prenos podnetov zo zmyslových orgánov prostredníctvom čuchovej a zrakovej dráhy.

 
autor: Květuše Lovásová | odbor: Anatómia | publikované: 25.4.2016 | posledné úpravy: 25.4.2016 | Creative Commons License

Močová sústava

Močová sústava

Prednáška s názvom Močový systém je určená pre študentov všeobecného lekárstva. Je venovaná problematike orgánov tvoriacich základ močového systému – obličkám, močovodom, močovému mechúru a ženskej močovej rúre. Sú tu taktiež zdôraznené topografické vzťahy týchto orgánov, ich anatomický opis a funkcia.

 
autor: Silvia Rybárová | odbor: Anatómia | publikované: 20.4.2016 | posledné úpravy: 20.4.2016 | Creative Commons License

Anatomické štruktúry retroperitonea

Anatomické štruktúry retroperitonea

Útvary retroperitonea sú charakterizované ako: orgány, artérie a vény, lymfatické štruktúry a nervy. Prednáška poskytuje základné informácie o obličkách, nadobličkách, ureteroch, vesica urinaria a ďalej popisuje topografiu a základné vetvy aorty, v. cava inferior, lymfatické uzliny a nervy retroperitonea. Na záver je uvedený popis intraabdominálnej štruktúry – v. portae a porto-kaválne a kavo-kaválne anastomózy.

 
autor: Darina Kluchová | odbor: Anatómia | publikované: 11.4.2011 | posledné úpravy: 14.4.2016 | Creative Commons License
  

MEFANET in

MEFANET in

MEFANETin (ISSN 1804-8013) je e-bulletin, ktorého cieľom je informovať čitateľov a záujemcov o elektronické formy podpory vzdelávania lekárskych a zdravotníckych odborov o dianí okolo projektu MEFANET. E-bulletin taktiež ponúka celému projektu väčší používateľský rozmer. MEFANETin vychádza od januára 2008 a jeho jednotlivé vydania si môžete pozrieť tu.

 
autor: Jaroslav Majerník | odbor: Ostatné | publikované: 17.2.2008 | posledné úpravy: 26.5.2016 | Creative Commons License

MEFANET 2016

MEFANET 2016

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v roku 2016 v poradí už desiaty ročník konferencie lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou. On-line registrácia na konferenciu MEFANET 2016, ktorá sa bude konať v dňoch 29. - 30. 11. 2016 v kongresových priestoroch hotela International v Brne bude dostupná na webovej stránke projektu MEFANET.

 
autor: Jaroslav Majerník | odbor: Ostatné | publikované: 22.3.2016 | posledné úpravy: 22.3.2016 | Creative Commons License

MEFANET Journal

MEFANET Journal

Časopis MEFANET Journal je jedným z výstupov projektu MEFANET a jeho hlavným cieľom je šíriť informácie o moderných formách vzdelávania v prostredí siete lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenska. Je určený taktiež na prezentáciu výsledkov dosiahnutých rozvojom medicínskej informatiky a vychádza od roku 2013 ako pokračovanie MEFANET report.

 
autor: Jaroslav Majerník | odbor: Ostatné | publikované: 26.8.2013 | posledné úpravy: 20.1.2014 | Creative Commons License

Centrálna brána MEFANET

Centrálna brána MEFANET

Centrálna brána projektu MEFANET zastrešuje edukačné portály lekárskych fakúlt Českej a Slovenskej republiky. Jednotlivé portály sú inštalované lokálne na fakultách zúčastnených v projekte MEFANET a ich správa je výhradne na príslušnej fakulte. Centrálna brána umožňuje študentom vyhľadávať študijné materiály na všetkých lekárskych fakultách, pričom umožnenie prístupu k týmto materiálom záleží iba na rozhodnutí autora.

 
autor: Jaroslav Majerník | odbor: Ostatné | publikované: 11.12.2008 | posledné úpravy: 11.12.2008 | Creative Commons License

Podmienky používania portálu UPJŠ LF

Podmienky používania portálu UPJŠ LF

Didaktické materiály zverejňované na výučbovom portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa sa preto nesmie žiadna časť zverejneného materiálu prevziať alebo inak ďalej šíriť.

Copyright (c) 2008 - 2016, UPJŠ LF. Všetky práva vyhradené.

 
autor: Jaroslav Majerník | odbor: Lekárska etika a právo | publikované: 1.2.2008 | posledné úpravy: 8.1.2016 | Creative Commons License