Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vitajte na portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Výučbový portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je oficiálnou platformou pre uverejňovanie odkazov na elektronické výučbové autorské a didaktické diela, prednášky, testy a multimediálne učebné pomôcky a ďalšie elektronické výučbové dokumenty pre podporu prezenčného a dištančného štúdia doktorských a zdravotníckych odborov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dokumenty na tomto portáli sú dostupné podľa autorom zvolených prístupových práv, t.j. môžu byť voľne dostupné, alebo dostupné po prihlásení zvolenej skupine používateľov.

Registračné pokyny.

Obsah kategorizovaný podľa lekárskych disciplín
Akútna medicína (0)
Anesteziológia a intenzívna medicína (0)
Biofyzika (0)
Biológia (0)
Dermatológia (0)
Diabetológia, dietetika (0)
Endokrinológia, metabolismus (0)
Epidemiológia, preventívne lekárstvo, hygiena (0)
Farmakológia (0)
Geriatria (0)
Hematológia (0)
Imunológia, alergológia (0)
Laboratórna diagnostika (0)
Lekárska genetika (0)
Mikrobiológia (0)
Nefrológia (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (0)
Neurochirurgia (0)
Nukleárna medicína (0)
Oftalmológia, optometria (0)
Onkológia, radioterapia (0)
Otorinolaryngológia (0)
Pneumológia (0)
Pôrodníctvo a gynekológia (0)
Psychiatria, psychológia, sexuológia (0)
Radiológia a zobrazovacie metódy (0)
Rehabilitácia, fyzioterapia, ergoterapia (0)
Reumatológia (0)
Telovýchovné lekárstvo (0)
Urológia (0)
Všeobecné praktické lekárstvo (0)

Oko. Hlavové nervy I., II., III., IV., VI.

Oko. Hlavové nervy I., II., III., IV., VI.

Prezentácia určená študentom zubného lekárstva ponúka prehľad všeobecnej charakteristiky, vrstiev a dôležitých štruktúr oka, všeobecnú schému pre štúdium hlavových nervov, úplný opis hlavových okohybných nervov a nervov zodpovedných za prenos podnetov zo zmyslových orgánov prostredníctvom čuchovej a zrakovej dráhy.

 
autor: Květuše Lovásová | odbor: Anatómia | publikované: 25.4.2016 | posledné úpravy: 25.4.2016 | Creative Commons License

Močová sústava

Močová sústava

Prednáška s názvom Močový systém je určená pre študentov všeobecného lekárstva. Je venovaná problematike orgánov tvoriacich základ močového systému – obličkám, močovodom, močovému mechúru a ženskej močovej rúre. Sú tu taktiež zdôraznené topografické vzťahy týchto orgánov, ich anatomický opis a funkcia.

 
autor: Silvia Rybárová | odbor: Anatómia | publikované: 20.4.2016 | posledné úpravy: 20.4.2016 | Creative Commons License

Anatomické štruktúry retroperitonea

Anatomické štruktúry retroperitonea

Útvary retroperitonea sú charakterizované ako: orgány, artérie a vény, lymfatické štruktúry a nervy. Prednáška poskytuje základné informácie o obličkách, nadobličkách, ureteroch, vesica urinaria a ďalej popisuje topografiu a základné vetvy aorty, v. cava inferior, lymfatické uzliny a nervy retroperitonea. Na záver je uvedený popis intraabdominálnej štruktúry – v. portae a porto-kaválne a kavo-kaválne anastomózy.

 
autor: Darina Kluchová | odbor: Anatómia | publikované: 11.4.2011 | posledné úpravy: 14.4.2016 | Creative Commons License

Peritoneum a topografia orgánov brušnej dutiny

Peritoneum a topografia orgánov brušnej dutiny

V prednáške je charakterizované peritoneum parietale a viscerale, taktiež je definované rozdelenie cavitas peritonealis na pars supramesocolica a inframesocolica. Pozornosť je venovaná aj lokalizácii bursa omentalis. V závere prezentácie sú popísané topografické vzťahy jednotlivých orgánov brušnej dutiny.

 
autor: Darina Kluchová | odbor: Anatómia | publikované: 5.4.2011 | posledné úpravy: 14.4.2016 | Creative Commons License

Anatomická stavba brušnej steny

Anatomická stavba brušnej steny

V prezentácii sú popísané vrstvy brušnej steny: koža, podkožie s Camperovou a Scarpeovou fasciou a so suprafasciálnymi nervovými a cievnymi štruktúrami, svalová vrstva (ventrálna, dorzálna a anterolaterálna skupina), fascia transversalis a peritoneum. V závere je popísaný canalis inguinalis a hernie inguinalis.

 
autor: Darina Kluchová | odbor: Anatómia | publikované: 31.3.2011 | posledné úpravy: 14.4.2016 | Creative Commons License
  

MEFANET 2016

MEFANET 2016

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v roku 2016 v poradí už desiaty ročník konferencie lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou. On-line registrácia na konferenciu MEFANET 2016, ktorá sa bude konať v dňoch 29. - 30. 11. 2016 v kongresových priestoroch hotela International v Brne bude dostupná na webovej stránke projektu MEFANET.

 
autor: Jaroslav Majerník | odbor: Ostatné | publikované: 22.3.2016 | posledné úpravy: 22.3.2016 | Creative Commons License

MEFANET Journal

MEFANET Journal

Časopis MEFANET Journal je jedným z výstupov projektu MEFANET a jeho hlavným cieľom je šíriť informácie o moderných formách vzdelávania v prostredí siete lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenska. Je určený taktiež na prezentáciu výsledkov dosiahnutých rozvojom medicínskej informatiky a vychádza od roku 2013 ako pokračovanie MEFANET report.

 
autor: Jaroslav Majerník | odbor: Ostatné | publikované: 26.8.2013 | posledné úpravy: 20.1.2014 | Creative Commons License

MEFANET in

MEFANET in

MEFANETin (ISSN 1804-8013) je e-bulletin, ktorého cieľom je informovať čitateľov a záujemcov o elektronické formy podpory vzdelávania lekárskych a zdravotníckych odborov o dianí okolo projektu MEFANET. E-bulletin taktiež ponúka celému projektu väčší používateľský rozmer. MEFANETin vychádza od januára 2008 a jeho jednotlivé vydania si môžete pozrieť tu.

 
autor: Jaroslav Majerník | odbor: Ostatné | publikované: 17.2.2008 | posledné úpravy: 8.10.2015 | Creative Commons License

Virtual Patient - Survey

Virtual Patient - Survey

Project CROESUS aims to bring new technologies into the education processes at medical faculties. One of the project’s activity is to establish a system to operate virtual patients. To do this, respecting teachers’ as well as students’ preferences in this area we prepared a survey. The survey tries to collect information about most preferred features of such systems and you can participate on it at http://goo.gl/forms/3OuloDJoEP. Thanks for your time.

 
autor: Jaroslav Majerník | publikované: 24.3.2015 | posledné úpravy: 24.3.2015 | Creative Commons License

Podmienky používania portálu UPJŠ LF

Podmienky používania portálu UPJŠ LF

Didaktické materiály zverejňované na výučbovom portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa sa preto nesmie žiadna časť zverejneného materiálu prevziať alebo inak ďalej šíriť.

Copyright (c) 2008 - 2016, UPJŠ LF. Všetky práva vyhradené.

 
autor: Jaroslav Majerník | odbor: Lekárska etika a právo | publikované: 1.2.2008 | posledné úpravy: 8.1.2016 | Creative Commons License