Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vitajte na portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Výučbový portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je oficiálnou platformou pre uverejňovanie odkazov na elektronické výučbové autorské a didaktické diela, prednášky, testy a multimediálne učebné pomôcky a ďalšie elektronické výučbové dokumenty pre podporu prezenčného a dištančného štúdia doktorských a zdravotníckych odborov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dokumenty na tomto portáli sú dostupné podľa autorom zvolených prístupových práv, t.j. môžu byť voľne dostupné, alebo dostupné po prihlásení zvolenej skupine používateľov.

Registračné pokyny.

Obsah kategorizovaný podľa lekárskych disciplín
Akútna medicína (0)
Anatómia (53)
Anesteziológia a intenzívna medicína (0)
Biofyzika (0)
Biológia (0)
Dermatológia (0)
Diabetológia, dietetika (0)
Endokrinológia, metabolismus (0)
Epidemiológia, preventívne lekárstvo, hygiena (0)
Farmakológia (0)
Geriatria (0)
Hematológia (0)
Imunológia, alergológia (0)
Laboratórna diagnostika (0)
Lekárska genetika (0)
Mikrobiológia (0)
Nefrológia (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (0)
Neurochirurgia (0)
Nukleárna medicína (0)
Oftalmológia, optometria (0)
Onkológia, radioterapia (0)
Ostatné (16)
Otorinolaryngológia (0)
Pneumológia (0)
Pôrodníctvo a gynekológia (0)
Psychiatria, psychológia, sexuológia (0)
Radiológia a zobrazovacie metódy (0)
Rehabilitácia, fyzioterapia, ergoterapia (0)
Reumatológia (0)
Telovýchovné lekárstvo (0)
Urológia (0)
Všeobecné praktické lekárstvo (0)

Praktické cvičenia z biochémie ústnej dutiny

Praktické cvičenia z biochémie ústnej dutiny

Praktické cvičenia z biochémie ústnej dutiny obsahujú návody na praktické cvičenia - protokoly, ktoré študenti zubného lekárstva budú využívať na jednotlivých praktických cvičeniach. Po vykonaní experimentu zaznamenajú získané výsledky, vyhodnotia ich a zaradia jednotlivé merania do celkového kontextu.

 
autor: prof. Ing. Mária Mareková, CSc., RNDr. Jana Mašlanková, PhD., Mgr. Peter Urban, PhD., RNDr. Marek Stupák, PhD., doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD., prof. Ing. Juraj Guzy, CSc. | odbor: Lekárska chémia a biochémia | publikované: 18.9.2013 | posledné úpravy: 12.2.2016

Návody na praktické cvičenia z lekárskej biochémie

Návody na praktické cvičenia z lekárskej biochémie

Praktické cvičenia z predmetu lekárskej biochémie obsahujú návody na praktické cvičenia - protokoly, ktoré študenti budú využívať na jednotlivých praktických cvičeniach. Po vykonaní experimentu zaznamenajú získané výsledky, vyhodnotia ich a zaradia jednotlivé merania do celkového kontextu.

 
autor: RNDr. Jana Mašlanková, PhD., Mgr. Peter Urban, PhD., RNDr. Miroslava Bilecová-Rabajdová, PhD., RNDr. Marek Stupák, PhD., doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD., MUDr. Anna Birková, PhD., prof. Ing. Juraj Guzy, CSc., prof. Ing. Mária Mareková, CSc. | odbor: Lekárska chémia a biochémia | publikované: 19.11.2009 | posledné úpravy: 12.2.2016 | Creative Commons License

Oblasti dolnej končatiny - topografia

Oblasti dolnej končatiny - topografia

Dolná končatina je rozdelená do niekoľkých oblastí - regiones. V každej z nich je popísané ohraničenie oblasti, ako aj povrchové a hĺbkové štruktúry (cievy a nervy), ktoré sa tu nachádzajú. Dôležitou súčasťou je vzájomný topografický vzťah štruktúr, tiež ich topografický vzťah k iným okolitým štruktúram.

 
autor: prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 10.12.2010 | posledné úpravy: 8.12.2015 | Creative Commons License

Krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž dolnej končatiny

Krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž dolnej končatiny

Krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž dolnej končatiny – v prezentácii sa nachádza popis hlavných tepien a ich vetiev, ktoré vyživujú dolnú končatinu. Vény sú rozdelené na dve hlavné skupiny povrchové a hĺbkové. V závere je súhrn hlavných lymfatických skupín a lymfatických ciev, ktoré odvádzajú miazgu z dolnej končatiny, ale aj z priľahlých oblastí.

 
autor: prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 22.11.2012 | posledné úpravy: 8.12.2015 | Creative Commons License

Inervácia dolnej končatiny - Plexus lumbalis a plexus sacralis

Inervácia dolnej končatiny - Plexus lumbalis a plexus sacralis

Prednáška "Inervácia dolnej končatiny" je zameraná na prehľad dvoch periférnych nervových spletí, kterých funkciou je inervácia dolnej končatiny. Sú to plexus lumbalis a plexus sacralis. Nájdeme tu popis jednotlivých nervov, ich priebeh, vetvy a funkciu. V závere každej splete sú uvedené možné poškodenia nervov a ich následky.

 
autor: prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 10.12.2010 | posledné úpravy: 8.12.2015 | Creative Commons License
  

MEFANET 2015

MEFANET 2015

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v roku 2015 v poradí už deviaty ročník konferencie lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou. On-line registrácia na konferenciu MEFANET 2015, ktorá sa bude konať v dňoch 25. - 26. 11. 2015 v kongresových priestoroch hotela International v Brne je dostupná na webovej stránke projektu MEFANET.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 8.10.2015 | posledné úpravy: 8.10.2015

MEFANET in

MEFANET in

MEFANETin (ISSN 1804-8013) je e-bulletin, ktorého cieľom je informovať čitateľov a záujemcov o elektronické formy podpory vzdelávania lekárskych a zdravotníckych odborov o dianí okolo projektu MEFANET. E-bulletin taktiež ponúka celému projektu väčší používateľský rozmer. MEFANETin vychádza od januára 2008 a jeho jednotlivé vydania si môžete pozrieť tu.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 17.2.2008 | posledné úpravy: 8.10.2015 | Creative Commons License

Virtual Patient - Survey

Virtual Patient - Survey

Project CROESUS aims to bring new technologies into the education processes at medical faculties. One of the project’s activity is to establish a system to operate virtual patients. To do this, respecting teachers’ as well as students’ preferences in this area we prepared a survey. The survey tries to collect information about most preferred features of such systems and you can participate on it at http://goo.gl/forms/3OuloDJoEP. Thanks for your time.

 
autor: Jaroslav Majerník, PhD. | publikované: 24.3.2015 | posledné úpravy: 24.3.2015 | Creative Commons License

MEFANET Journal

MEFANET Journal

Časopis MEFANET Journal je jedným z výstupov projektu MEFANET a jeho hlavným cieľom je šíriť informácie o moderných formách vzdelávania v prostredí siete lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenska. Je určený taktiež na prezentáciu výsledkov dosiahnutých rozvojom medicínskej informatiky a vychádza od roku 2013 ako pokračovanie MEFANET report.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 26.8.2013 | posledné úpravy: 20.1.2014 | Creative Commons License

Podmienky používania portálu UPJŠ LF

Podmienky používania portálu UPJŠ LF

Didaktické materiály zverejňované na výučbovom portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa sa preto nesmie žiadna časť zverejneného materiálu prevziať alebo inak ďalej šíriť.

Copyright (c) 2008 - 2016, UPJŠ LF. Všetky práva vyhradené.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Lekárska etika a právo | publikované: 1.2.2008 | posledné úpravy: 8.1.2016 | Creative Commons License