Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vitajte na portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Výučbový portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je oficiálnou platformou pre uverejňovanie odkazov na elektronické výučbové autorské a didaktické diela, prednášky, testy a multimediálne učebné pomôcky a ďalšie elektronické výučbové dokumenty pre podporu prezenčného a dištančného štúdia doktorských a zdravotníckych odborov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dokumenty na tomto portáli sú dostupné podľa autorom zvolených prístupových práv, t.j. môžu byť voľne dostupné, alebo dostupné po prihlásení zvolenej skupine používateľov.

Registračné pokyny.

Obsah kategorizovaný podľa lekárskych disciplín
Akútna medicína (0)
Anatómia (48)
Anesteziológia a intenzívna medicína (0)
Biofyzika (0)
Biológia (0)
Dermatológia (0)
Diabetológia, dietetika (0)
Endokrinológia, metabolismus (0)
Epidemiológia, preventívne lekárstvo, hygiena (0)
Farmakológia (0)
Geriatria (0)
Hematológia (0)
Imunológia, alergológia (0)
Laboratórna diagnostika (0)
Lekárska genetika (0)
Mikrobiológia (0)
Nefrológia (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (0)
Neurochirurgia (0)
Nukleárna medicína (0)
Oftalmológia, optometria (0)
Onkológia, radioterapia (0)
Ostatné (15)
Otorinolaryngológia (0)
Pneumológia (0)
Pôrodníctvo a gynekológia (0)
Psychiatria, psychológia, sexuológia (0)
Radiológia a zobrazovacie metódy (0)
Rehabilitácia, fyzioterapia, ergoterapia (0)
Reumatológia (0)
Telovýchovné lekárstvo (0)
Urológia (0)
Všeobecné praktické lekárstvo (0)

Dolná končatina – prehľad stavby

Dolná končatina – prehľad stavby

Prezentácia „Dolná končatina – prehľad stavby“ podáva prehľad kostí, ktoré tvoria kostru dolnej končatiny. Sú rozdelené na pletenec dolnej končatiny a kostru voľnej dolnej končatiny. Nasleduje prehľad spojení kostí pomocou kĺbov a väzov a prehľad svalových skupín s jednotlivými svalmi a ich funkciami.

 
autor: doc. MVDr. Silvia Rybárová, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 22.11.2012 | posledné úpravy: 19.11.2014 | Creative Commons License

Krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž dolnej končatiny

Krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž dolnej končatiny

Krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž dolnej končatiny – v prezentácii sa nachádza popis hlavných tepien a ich vetiev, ktoré vyživujú dolnú končatinu. Vény sú rozdelené na dve hlavné skupiny povrchové a hĺbkové. V závere je súhrn hlavných lymfatických skupín a lymfatických ciev, ktoré odvádzajú miazgu z dolnej končatiny, ale aj z priľahlých oblastí.

 
autor: doc. MVDr. Silvia Rybárová, PhD. | odbor: Anatómia | publikované: 22.11.2012 | posledné úpravy: 19.11.2014 | Creative Commons License

Topografia a klinicky významné oblasti hornej končatiny

Topografia a klinicky významné oblasti hornej končatiny

Prezentácia prináša opis viditeľných a hmatateľných štruktúr hornej končatiny, ako aj opis všetkých priestorov, ktoré sa na nej nachádzajú. Zároveň je v prezentácii spomenuté delenie končatiny na jednotlivé krajiny (regiones), ich hranice a ich obsah (povrchové a hĺbkové štruktúry). V práci je spomenutý priebeh jednotlivých ciev a nervov vo vzťahu k okolitým kostiam a svalom, ako aj nich klinický význam.

 
autor: doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc. | odbor: Anatómia | publikované: 29.10.2010 | posledné úpravy: 16.10.2014 | Creative Commons License

Plexus brachialis, senzitívna inervácia HK

Plexus brachialis, senzitívna inervácia HK

Prezentácia prináša opis plexus brachialis, jeho vznik a delenie na sekundárne nervové zväzky, ako aj opis jednotlivých terminálnych senzitívnych aj motorických nervov. Zároveň sú v prezentácii spomenuté aj senzitívne nervy plexus cervicalis, ktoré majú vzťah k hornej končatine. Na záver prezentácie nájdu študenti informácie o dermatómoch hornej končatiny.

 
autor: doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc. | odbor: Anatómia | publikované: 9.11.2012 | posledné úpravy: 16.10.2014 | Creative Commons License

Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž hornej končatiny

Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž hornej končatiny

Prezentácia prináša opis všetkých tepien hornej končatiny, ich vetiev a anastomóz medzi nimi. Študenti v nej nájdu aj odvod venóznej krvi z hornej končatiny cez hĺbkové a povrchové žily. Pozornosť je venovaná aj priebehu lymfatických ciev a regionálnych lymfatických uzlín hornej končatiny, predovšetkým pazuchových. Zároveň je v prezentácii spomenutý aj ich klinický význam a vzťah hlavných ciev k dôležitým nervom.

 
autor: doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc. | odbor: Anatómia | publikované: 29.10.2010 | posledné úpravy: 16.10.2014 | Creative Commons License
  

MEFANET 2014

MEFANET 2014

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v roku 2014 v poradí už ôsmi ročník konferencie lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou. On-line registrácia na konferenciu MEFANET 2014, ktorá sa bude konať v dňoch 26. - 27. 11. 2014 v kongresových priestoroch hotela International v Brne je dostupná na webovej stránke projektu MEFANET.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 18.8.2014 | posledné úpravy: 28.10.2014

MEFANET in

MEFANET in

MEFANETin (ISSN 1804-8013) je e-bulletin, ktorého cieľom je informovať čitateľov a záujemcov o elektronické formy podpory vzdelávania lekárskych a zdravotníckych odborov o dianí okolo projektu MEFANET. E-bulletin taktiež ponúka celému projektu väčší používateľský rozmer. MEFANETin vychádza od januára 2008 a jeho jednotlivé vydania si môžete pozrieť tu.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 17.2.2008 | posledné úpravy: 2.9.2014 | Creative Commons License

MEFANET Journal

MEFANET Journal

Časopis MEFANET Journal je jedným z výstupov projektu MEFANET a jeho hlavným cieľom je šíriť informácie o moderných formách vzdelávania v prostredí siete lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenska. Je určený taktiež na prezentáciu výsledkov dosiahnutých rozvojom medicínskej informatiky a vychádza od roku 2013 ako pokračovanie MEFANET report.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Ostatné | publikované: 26.8.2013 | posledné úpravy: 20.1.2014 | Creative Commons License

Podmienky používania portálu LF UPJŠ

Podmienky používania portálu LF UPJŠ

Didaktické materiály zverejňované na výučbovom portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa sa preto nesmie žiadna časť zverejneného materiálu prevziať alebo inak ďalej šíriť.

Copyright (c) 2008 - 2012, LF UPJŠ. Všetky práva vyhradené.

 
autor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD. | odbor: Lekárska etika a právo | publikované: 1.2.2008 | posledné úpravy: 29.11.2012 | Creative Commons License