Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)

upper limb

Sorted by: priority and last modification time
 

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie sú súborom experimentálnych úloh, ktoré slúžia pre hlbšie pochopenie obsahu predmetu. Protokoly k praktickým cvičeniam sú rozdelené podľa týždňov semestra podľa učebného plánu a obsahujú teoretický úvod a návody k jednotlivým úlohám. Publikovaný materiál predstavuje efektívny nástroj pre lepšie porozumenie základných princípov lekárskej chémie, ako aj vhodný doplnkový materiál k príprave na záverečnú skúšku.

 
author: Lukáš Smolko, Ivana Špaková, Beáta Hubková, Marek Stupák | discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | published on: 14.9.2019 | last modified on: 14.9.2019 | Creative Commons License

Topics for practical lessons from Anatomy 1 for students of General Medicine

Topics for practical lessons from Anatomy 1 for students of General Medicine

Topics for practical lessons from Anatomy 1 are developed for foreign students of General Medicine and are arranged into weeks according to the study plan. Individual topics include description of upper and lower limbs' anatomical structures, directions and planes, muscles, joints, arterial supply, innervation etc.

 
author: Dalibor Kolesár, Ingrid Hodorová | discipline: Anatomy | published on: 27.9.2018 | last modified on: 15.10.2018 | Creative Commons License