Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)

cranial nerves

Sorted by: priority and last modification time
 

Computer Biometrics

Computer Biometrics

Biometrics represents the science dealing with measurement and statistical analysis of people's physical and behavioural characteristics. It offers various methods and algorithms that are integrated into the biometric technologies and systems in order to identify or verify individuals that are under surveillance and/or to manage access control.

 
author: Jaroslav Majerník | discipline: Medical Informatics and Information Science | published on: 11.10.2010 | last modified on: 15.9.2019 | Creative Commons License

Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne

Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne

Učebnica je doplnkovým textom k základným učebniciam farmakológie a je určená pre pregraduálnych a postgraduálnych študentov všeobecného lekárstva a iných zdravotníckych odborov s dôrazom na novšie poznatky o liekových formách a aplikačných cestách podávania liekov využívaných v humánnej medicíne.

Čižmáriková M. a Takáč P.: Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-753-1.

 
author: Martina Čižmáriková, Peter Takáč | discipline: Pharmacology | published on: 23.7.2019 | last modified on: 25.7.2019 | Creative Commons License