Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 37

Ísť na stránku: 1 2 3 4

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom
.. embolizáciou bola indikovaná antikoagulačná liečba v plnej dávke, zahájená subkutánnym podávaním níz..

Autoimunitná hepatitída
.. v kombinácii s azatioprinom. Imunosupresívna liečba je vo väčšine prípadov celoživotná. Alternatívna ..

Obštrukčné spánkové apnoe a Morbus Crouzon
.. Potrebný terapeutický tlak bol 12,5 cmH2O, liečba prostredníctvom CPAP bola odporúčaná na chr..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. stupňa. U pacientky bola započatá štandardaná liečba srdcového zlyhávania a koronárneho syndrómu. Pre ..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. funkcií jeho produktu. Moderná symptomatická liečba zlepšuje kvalitu a dĺžku života pacientov, ktorí ..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. a laktátu) bola zahájená plná antikoagulačná liečba nízkomolekulárnym heparínom a paranterálna ant..

Obštrukčné spánkové apnoe u extrémne obézneho pacienta
.. vzdelávacej siete MEFANET Obrázok 7 - Liečba CPAP - efektivita na spánkové a..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. Jarčuška Imunomodulačná a virostatická liečba herpetických infekciíPavol Jarčuška Ako je to s p..

Chronické respiračné zlyhanie na podklade kyfoskoliózy
.. dennej hyperkapnie a zlepšeniu hypoxémie. Liečba neinvazívnou ventiláciou s doplnkovou dlhodobou d..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. príjme bola nasadená konzervatívna liečba: pacientke bola zavedená nazogastrická sonda, p..