Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 18

Ísť na stránku: 1 2

Anatomická pitva - horná končatina
..kľúčové slová: kosti, svaly, cievy, horná ..

Anatomická pitva - hlava a krk
..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, hlava,..

Anatomická pitva - brucho a panva
..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti,..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. obidvoch dentícií spojené s postihnutím kostí – osteogenesis imperfecta DI typ II..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. pacient prišiel na chirurgickú ambulanciu pre ťažkosti s vytekaním hnisu z intergluteálnej ryhy a b..

Manažment karcinómu prsníka
.. CT hrudníka, ultrazvuk brucha alebo CT sken kostí sa vykonáva v prípade: klinicky pozitívnych ly..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. bolesť netoleruje. Špongia je upravená podľa veľkosti rany a vložená do rany. Evakuačný drén (hadička) ..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. klinických príznakov svedčiacich pre metastázy v kostiach alebo CNS neboli indikované ďalšie zo..