Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. tu nájdu prednášky zaoberajúce sa základnou stavbou ľud.. .. cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané vedomosti sl.. .. nervový systém, Autonómny nervový systém Zrakový orgán, Sluchový a polohový orgán Endokrinný sy.. ..ášky z predmetu Anatómia pre študentov Oš.. .. Autonómny nervový systém Zrakový orgán, Sluchový a polohový orgán Endokrinný systém, Kož.. .. systém, Autonómny nervový systém Zrakový orgán, Sluchový a polohový orgán Endokrinný systém, .. ..kľúčové slová: a, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových .. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Zrakový orgán. Sluchový orgán | 6.12.2016 2.74 MB.. .. Dalibor Kolesár, PhD. Prílohy: Príloha D.. .. na príslušnej fakulte – Zrakový orgán. Sluchový orgán | 6.12.2016 2.74 MB používateľ na prí.. .. na príslušnej fakulte – Zrakový orgán. Sluchový orgán | 6.12.2016 2.74 MB používateľ na..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
.. tu nájdu prednášky zaoberajúce sa základnou stavbou ľud.. .. cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané vedomosti sl.. .. systém (PNS). Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné žľa.. ..ášky z predmetu Anatómia 1 pre študentov Verejného .. .. Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné ž.. .. (PNS). Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné žľ.. ..kľúčové slová: a, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových .. .. Lenka Ihnatová, PhD., Dalibor Kolesár, Stanislav M..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. odboru fyzioterapia tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány .. .. tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány ľudského tela na úrovni potrebnej pre študentov .. .. systém (PNS). Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné žľa.. ..ášky z predmetu Anatómia pre študentov Fy.. .. Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné ž.. .. (PNS). Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné žľ.. ..kľúčové slová: a, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových .. .. Lenka Ihnatová, PhD., Dalibor Kolesár, Stanislav M..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ášky sú venované študentom 2. ročníka štúdia všeobe.. .. nervového systému – CNS (miecha a mozog), orgány zraku a.. ..ášky z predmetu Anatómia 3 pre študentov Vš.. ..kľúčové slová: drenáž, inervácia, oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový a sluchový .. ..kľúčové slová: a, svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická dr.. ..kľúčové slová: oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový a sluchový.. ..kľúčové slová: oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový a sluchový orgán.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mi.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Orgány zraku a sluchu | 13.12.2016 2.32 MB používateľ n..