Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Systemic lupus erythematosus with multiple organ complications

Systemic lupus erythematosus with multiple organ complications

Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease, mostly with a chronic course, that can affect almost all important organs, most commonly skin, joints, heart and vessels, kidneys, central nervous system and lungs. The disease is characterized by B-lymphocyte hyperactivity, which leads to the formation of autoantibodies predominantly directed against non-specific antigens. This case study describes a case of SLE with multiple organ complications in a 29-year-old female patient.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Katarína Demková | odbor: Interná medicína, Reumatológia | publikované: 2.1.2018 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. tu nájdu prednášky zaoberajúce sa základnou stavbou ľud.. .. cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané vedomosti sl.. .. nervový systém, Autonómny nervový systém Zrakový orgán, Sluchový a polohový orgán Endokrinný sy.. ..ášky z predmetu Anatómia pre študentov Oš.. .. Autonómny nervový systém Zrakový orgán, Sluchový a polohový orgán Endokrinný systém, Kož.. .. systém, Autonómny nervový systém Zrakový orgán, Sluchový a polohový orgán Endokrinný systém, .. ..kľúčové slová: a, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových .. .. Dalibor Kolesár, PhD. Prílohy: Príloha D.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Orgány zraku, sluchu a endokrinné ..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
.. tu nájdu prednášky zaoberajúce sa základnou stavbou ľud.. .. cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané vedomosti sl.. .. systém (PNS). Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné žľa.. ..ášky z predmetu Anatómia 1 pre študentov Verejného .. .. Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné ž.. .. (PNS). Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné žľ.. ..kľúčové slová: a, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových .. .. MVDr. Jozef Mihalik, CSc., Lenka Ihnatová, Dalibor Kolesár, S.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Orgány zraku, sluchu a endokrinné ..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. odboru fyzioterapia tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány .. .. tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány ľudského tela na úrovni potrebnej pre študentov .. .. systém (PNS). Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné žľa.. ..ášky z predmetu Anatómia pre študentov Fy.. .. Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné ž.. .. (PNS). Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné žľ.. ..kľúčové slová: a, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových .. .. MVDr. Jozef Mihalik, CSc., Lenka Ihnatová, Dalibor Kolesár, S.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Orgány zraku, sluchu a endokrinné ..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ášky sú venované študentom 2. ročníka štúdia všeobe.. .. nervového systému – CNS (miecha a mozog), orgány zraku a.. ..ášky z predmetu Anatómia 3 pre študentov Vš.. ..kľúčové slová: drenáž, inervácia, oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový a sluchový .. ..kľúčové slová: a, svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická dr.. ..kľúčové slová: oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový a sluchový.. ..kľúčové slová: oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový a sluchový orgán.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mi.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Orgány zraku a sluchu | 22.12.2017 3.74 MB používateľ n..

Aortic dissection
..A breach in the integrity of the aortic wall.. ..Anamnesis: 55-year-old patient with a history of.. .. actual or impending external rupture, or vital organ (gut, kidney) or limb ischaemia, as the.. ..kľúčové slová: aortic dissection, CT.. .. Katarína Demková, Jana Grofčíková Attachments: Att..