Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 39

Ísť na stránku: 1 2 3 4

Princípy komunikácie medzi lekárom a pacientom
..kľúčové slová: vzťah lekár-pacient, verbálna komuniákácia, neverbálna ..

Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha

Cesta prehltnutej špilky do pečene

Dysfágia

Aortokoronárny bypass

Nodulárny melanóm nechtového lôžka

STEMI zadnej steny

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie

Konstriktívna perikarditída, reoperácia

Disekcia hrudníkovej aorty