Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 17

Ísť na stránku: 1 2

Princípy komunikácie medzi lekárom a pacientom
..kľúčové slová: vzťah lekár-pacient, verbálna komuniákácia, neverbálna ..

Dysfágia

Cesta prehltnutej špilky do pečene

Aortokoronárny bypass

Nodulárny melanóm nechtového lôžka

Konstriktívna perikarditída, reoperácia

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona

Diverticulitis appendicis vermiformis

Empyém hrudníka

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu