Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 10

 

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
..ášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej .. .. Svaly hornej končatiny - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia. Sva.. ..Autori poskytujú podklady k štúdiu Anatómie 2 pre š.. .. končatiny - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia. Svaly dolnej ko.. .. - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia. Svaly dolnej končatiny .. ..kľúčové slová: anatómia pohybového systému, kosti, spojenia, sv.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Dalibor Kolesár, Jana Vecanová At..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. Všeobecne o cievnom systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK. 5. Všeobecne o nervovom .. ..ášky z predmetu Anatómia 1 pre študentov Vš.. .. o cievnom systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK. 5. Všeobecne o nervovom systéme. Ple.. .. systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK. 5. Všeobecne o nervovom systéme. Plexus b.. ..kľúčové slová: končatina, dolná končatina, krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, topografia, panva, oh.. ..kľúčové slová: a, spojenia, svaly, horná končatina, dolná ko.. ..kľúčové slová: dolná končatina, krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, topografia, panva, ohraničenie, rozmery a.. ..kľúčové slová: končatina, krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny .. .. Všeobecne o cievnom systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK. | 9.10.2017 1.3 MB.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia Rybárová, Janka V.. .. o cievnom systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK. | 9.10.2017 1.3 MB používateľ na prís.. .. systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK. | 9.10.2017 1.3 MB používateľ na príslušnej f..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. a krkom (lebka, svaly, arteriálne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a krku) ako .. ..ášky sú venované študentom 2. ročníka štúdia všeobe.. .. (lebka, svaly, arteriálne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a krku) ako aj prednášky .. .. arteriálne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a krku) ako aj prednášky z ce.. .. a krku, arteriálne zásobenie hlavy a krku. 3. Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku. Prehľad hla.. ..ášky z predmetu Anatómia 3 pre študentov Vš.. .. arteriálne zásobenie hlavy a krku. 3. Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku. Prehľad hlavových ner.. .. zásobenie hlavy a krku. 3. Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku. Prehľad hlavových nervov. 4. I.. ..kľúčové slová: a, svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická dr.. ..kľúčové slová: svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická drenáž, inervácia, oblasti, CNS, miecha, mozog, z.. ..kľúčové slová: svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická drenáž, inervácia, oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový .. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku. Prehľad hla.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mi.. .. na príslušnej fakulte – Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku. Prehľad hlavových ner.. .. fakulte – Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku. Prehľad hlavových n..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. ..ášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov Vš.. .. orgány. 11. Uzávierka panvy. Krvné zásobeni, lymfatická drenáž a inervácia orgánov pan.. .. Uzávierka panvy. Krvné zásobeni, lymfatická drenáž a inervácia orgánov p.. ..kľúčové slová: bránica, mediastinum superius, mediastinum inferius,.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Janka Vecanová, Silvia R.. .. Uzávierka panvy. Krvné zásobenie, lymfatická drenáž a inervácia orgánov pan.. .. Uzávierka panvy. Krvné zásobenie, lymfatická drenáž a inervácia orgánov panvy | 28.4.2017 2.91 M..

Subakútna apendicitída
..akútna apendicitída (periapendikulárny absces, ap.. ..a Ložisko vzniká kolikváciou zápalového peri.. .. nevykonáva, vykoná sa len revízia, alternatívne drenáž abscesovej dutiny (riziko pooperačných k.. ..kľúčové slová: apendix, apendicitis.. .. Tomáš Toporcer, ..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
..azuistika popisuje hospitalizáciu ženy so stenózou .. .. vznikom pneumohoraxu vpravo. Vykonaná bola drenáž pohrudnicovej dutiny. Pacientka bola na ôsmy .. ..Anamnéza: 76-ročná žena OA: liečená na AH, DM, in.. .. PNO vpravo, na 1. pooperačný deň vykonaná hrudná drenáž v 2. medzirebrovom priestore, medioklavikulárna .. ..kľúčové slová: a aortálnej chlopne, insuficiencia trikuspidálnej c.. ..kľúčové slová: a aortálnej chlopne, insuficiencia trikuspidálnej c.. .. Tomáš Toporcer, PhD. Prílohy: Príloha D..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. pečeňového abscesu po perforácii gastrointestinálneho traktu p.. ..Anamnéza: 57 ročný pacient, hypertonik a diabetik .. .. sa do dutiny abscesu založila preplachová drenáž. Následná revízia žalúdka a duodena neukázala žia.. ..kľúčové slová: teleso, perforácia,.. ..kľúčové slová: teleso, perforácia,.. .. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., Lucia Sukovská Lak..

Empyém hrudníka
..aná kazuistika dokumentuje typický príklad pa.. .. pre empyém, čo bolo indikáciou k neodkladnej drenáži.. ..Anamnéza 63 ročný pacient s anamnézou artériovej h.. .. do pravej pleurálnej dutiny. Ten po kompletnej drenáži bol na 4 deň po operácii vytiahnutý a pacient bo.. ..kľúčové slová: ax, empyém, .. ..kľúčové slová: empyém, drenáž.. .. Pavol Pobeha, PhD. Prílohy: Príloha ..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
..Apendicitída je jednou z najčastejších chi.. ..Anamnéza: Dvadsaťtri ročný muž prišiel na chiru.. .. Pri subakútnej apendicitíde sa odporúča iba drenáž abscesu a odstránenie apendixu až v druhej fáze p.. ..kľúčové slová: Akútna apendicitída, Q43.0 Meckelov d.. ..kľúčové slová: apendicitída, diagnostika, chirurgická l.. .. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., Lucia Sukovská Lak..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o po.. .. do rany, ktorá sa následne prelepí fóliou. Drenáž rany je zabezpečovaná odsávacou hadičkou spo.. ..äčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vply.. ..kľúčové slová: AC terapia, hojenie.. .. Tomáš Toporcer, PhD., Jozef ..