Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
.. byť prechodná alebo trvalá, glomerulárna a/alebo tubulárna. Pri diferenciálnej diagnostike je dôležité naj.. ..Proteinúria je častý močový syndróm s ktorým sa denne stret.. ..kľúčové slová: glomerulová proteinúria, tubulárna proteinúria, vyšetrovacie metódy, di.. ..kľúčové slová: Proteinúria, glomerulová proteinúria, tubulárna proteinúria, ..

Systemic lupus erythematosus with multiple organ complications
.. target sign, small ascites). Severe nephrotic proteinuria (up to 27.96 g / 24 h) on the basis of lupus..

Systémový lupus erythematodes s mnohopočetnými orgánovými komplikáciami
.. malý ascites). Pretrváva závažná nefrotická proteinúria (až do 27,96 g/24 hod.) na podklade lupusovej ..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. anterior a. coronariae sin.; STJ – sino-tubulárna junkcia; TEE- transezofageálna ..