Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 10

 

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a krku) ako aj prednášky z centrálneho nervového .. ..ášky sú venované študentom 2. ročníka štúdia všeobe.. .. venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a krku) ako aj prednášky z centrálneho nervového sys.. .. – hlavové nervy, plexus cervicalis. 5. Topografia a klinicky významné priestory hlavy, p.. .. a neurocranium, priestory lebky. 2. Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a krku. 3. V.. ..ášky z predmetu Anatómia 3 pre študentov Vš.. .. neurocranium, priestory lebky. 2. Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a krku. 3. Venózna a.. ..kľúčové slová: a, svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická dr.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Topografia a klinicky významné priestory k.. .. na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a k.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mi.. .. na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a k..

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva
.. anatómii a topografickej anatómii štruktúr hlavy a krku. Prezentované sú tu aj zmyslové orgány a e.. ..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. a topografickej anatómii štruktúr hlavy a krku. Prezentované sú tu aj zmyslové orgány a end.. .. Autonómny nervový systém – štruktúry hlavy a krku. Nervové dráhy. Štruktúry hlavy a kr.. ..ášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov odboru Zu.. .. nervový systém – štruktúry hlavy a krku. Nervové dráhy. Štruktúry hlavy a krku &nd.. ..kľúčové slová: končatiny, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku, zmyslové orgány, endokrinný sy.. ..kľúčové slová: hornej a dolnej končatiny, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku, zmyslové .. ..kľúčové slová: systém, inervácia hornej a dolnej končatiny, svaly, cievy a .. ..kľúčové slová: a dolnej končatiny, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku, zmyslové orgány, e.. .. Autonómny nervový systém. Štruktúry hlavy a krku. | 14.3.2017 6.52 MB používateľ na pr.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Ingrid Hodorová, Darina Kluchová, Ad.. .. Autonómny nervový systém. Štruktúry hlavy a krku. | 14.3.2017 6.52 MB používateľ na príslušnej fak..

Vybrané animácie z anatómie
.. externa, ako aj prehľad krvného zásobenia hlavy a krku z iných zdrojov. Popísané sú aj povrchové .. .. animácií predstavuje ukážky výstupov 3D systému vir.. .. ako aj prehľad krvného zásobenia hlavy a krku z iných zdrojov. Popísané sú aj povrchové a hlbo.. .. a multimediálnych edukačných diel". Cievy hlavy a krku [00:05:19]  Cievy hornej končatiny .. ..Autori poskytujú ukážky animácií 3D systému virtu.. .. edukačných diel". Cievy hlavy a krku [00:05:19]  Cievy hornej končatiny .. ..kľúčové slová: ava, krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, .. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia ..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
..ášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej .. .. lymfatická drenáž, inervácia, funkcia. Svaly hlavy a krku - krvné zásobenie, venózna a ly.. ..Autori poskytujú podklady k štúdiu Anatómie 2 pre š.. .. drenáž, inervácia, funkcia. Svaly hlavy a krku - krvné zásobenie, venózna a lymfatická dre.. ..kľúčové slová: anatómia pohybového systému, kosti, spojenia, sv.. .. na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku | 3.5.2017 2.45 MB používateľ na pr.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Dalibor Kolesár, Jana Vecanová At.. .. na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku | 3.5.2017 2.45 MB používateľ na príslušnej faku..

Selected animations from Anatomy
.. presented selection of animations is intended to the students of general.. ..Authors offer examples of 3D virtual projection.. ..kľúčové slová: ad, neck, vessels, nerves, upper limb, lower.. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia ..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. Plexus brachialis, senzitívna inervácia HK. 6. Topografia HK. 7. Klinicky významné oblasti HK. 8. Kostra .. ..ášky z predmetu Anatómia 1 pre študentov Vš.. ..kľúčové slová: krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny .. ..kľúčové slová: a, spojenia, svaly, horná končatina, dolná ko.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Topografia HK | 20.10.2017 537.43 KB používateľ na pr.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia Rybárová, Janka V..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
..ácie predstavujú ucelený súbor prednášok z anat.. .. brušná stena. Peritoneálne pomery, topografia orgánov. 9. Močový systém. Panva, pohlavný syst.. .. úvode do systémov ľudského tela zo všeobecného pohľadu sú prednášky venované čast.. ..kľúčové slová: anatómia, horná končatina, dolná končatina, hrud.. .. MUDr. Adriana Boleková, PhD., Květuše Lovásová, Darina Kl..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
..Aneuryzma artérie hepatiky je zriedkavé ochorenie, .. .. ultrazvukovom vyšetrení bolo popísané v okolí hlavy pankreasu a subhepatálne edematózne p.. ..Anamnéza: 47 ročná pacientka bola vyšetrená na chi.. ..kľúčové slová: a cievy, aneuryzma, diagnostika,.. ..kľúčové slová: a cievy, aneuryzma, diagnostika,.. .. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., Lucia Sukovská Lak..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
..azocelulárny karcinóm (basal cell carcinoma - BCC) .. .. Jeho výskyt je preto najčastejší v oblasti hlavy a tváre, ktoré sú voči UV expozícii vystavené naj.. ..Anamnéza: V práci opisujeme kazuistiku 52 ročného .. ..kľúčové slová: azocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny .. ..kľúčové slová: azocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny .. .. Marcel Riznič, PhD., Jozef Jendruch, Andrej Jenča s..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o po.. .. kozmetický efekt liečby infikovaných rán hlavy a krku [27]. Táto metóda je úspešne využívaná pri.. ..äčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vply.. .. kozmetický efekt liečby infikovaných rán hlavy a krku [27]. Táto metóda je úspešne využívaná pri liečbe.. ..kľúčové slová: AC terapia, hojenie.. .. Tomáš Toporcer, PhD., Jozef ..