Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 14

Ísť na stránku: 1 2

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a krku) ako aj prednášky z centrálneho nervového .. ..ášky sú venované študentom 2. ročníka štúdia všeobe.. .. venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a krku) ako aj prednášky z centrálneho nervového sys.. .. – hlavové nervy, plexus cervicalis. 5. Topografia a klinicky významné priestory hlavy, p.. .. a neurocranium, priestory lebky. 2. Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a krku. 3. V.. ..ášky z predmetu Anatómia 3 pre študentov Vš.. .. neurocranium, priestory lebky. 2. Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a krku. 3. Venózna a.. ..kľúčové slová: a, svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická dr.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Topografia a klinicky významné priestory k.. .. na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a k.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mi.. .. na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a k..

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva
.. a priestorom. Opísané sú svaly, cievy a nervy hlavy a krku, a tiež topografická anatómia štruktúr hla.. ..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. Opísané sú svaly, cievy a nervy hlavy a krku, a tiež topografická anatómia štruktúr hlavy a kr.. .. lebke. Priestory lebky. Krčné stavce. 3. Svaly hlavy a krku. Tepny hlavy a krku. 4. Venózna a .. ..ášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov odboru Zu.. .. Priestory lebky. Krčné stavce. 3. Svaly hlavy a krku. Tepny hlavy a krku. 4. Venózna a lymfatická d.. ..kľúčové slová: krčné stavce, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku, zmyslové orgány, endokrinný sy.. ..kľúčové slová: jej spojenia, krčné stavce, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku, zmyslové .. ..kľúčové slová: a a jej spojenia, krčné stavce, svaly, cievy a n.. ..kľúčové slová: krčné stavce, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku, zmyslové orgány, e.. .. na príslušnej fakulte – Svaly a tepny hlavy a krku | 27.2.2018 7.47 MB používateľ na pr.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Adriana Boleková Prílohy: Príloha D.. .. Krčné stavce, Spojenia kostí lebky a krku | 20.2.2018 8.61 MB používateľ na príslušnej faku..

Vybrané animácie z anatómie
.. externa, ako aj prehľad krvného zásobenia hlavy a krku z iných zdrojov. Popísané sú aj povrchové .. .. animácií predstavuje ukážky výstupov 3D systému vir.. .. ako aj prehľad krvného zásobenia hlavy a krku z iných zdrojov. Popísané sú aj povrchové a hlbo.. .. a multimediálnych edukačných diel". Cievy hlavy a krku [00:05:19]  Cievy hornej končatiny .. ..Autori poskytujú ukážky animácií 3D systému virtu.. .. edukačných diel". Cievy hlavy a krku [00:05:19]  Cievy hornej končatiny .. ..kľúčové slová: ava, krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, .. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia ..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
..ášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej .. .. lymfatická drenáž, inervácia, funkcia. Svaly hlavy a krku - krvné zásobenie, venózna a ly.. ..Autori poskytujú podklady k štúdiu Anatómie 2 pre š.. .. drenáž, inervácia, funkcia. Svaly hlavy a krku - krvné zásobenie, venózna a lymfatická dre.. ..kľúčové slová: anatómia pohybového systému, kosti, spojenia, sv.. .. na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku | 3.5.2017 2.45 MB používateľ na pr.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Dalibor Kolesár, Jana Vecanová At.. .. na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku | 3.5.2017 2.45 MB používateľ na príslušnej faku..

Selected animations from Anatomy
.. presented selection of animations is intended to the students of general.. ..Authors offer examples of 3D virtual projection.. ..kľúčové slová: ad, neck, vessels, nerves, upper limb, lower.. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia ..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. Plexus brachialis, senzitívna inervácia HK. 6. Topografia HK. 7. Klinicky významné oblasti HK. 8. Kostra .. ..ášky z predmetu Anatómia 1 pre študentov Vš.. ..kľúčové slová: krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny .. ..kľúčové slová: a, spojenia, svaly, horná končatina, dolná ko.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Topografia HK | 20.10.2017 537.43 KB používateľ na pr.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia Rybárová, Janka V..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
..ácie predstavujú ucelený súbor prednášok z anat.. .. brušná stena. Peritoneálne pomery, topografia orgánov. 9. Močový systém. Panva, pohlavný syst.. .. úvode do systémov ľudského tela zo všeobecného pohľadu sú prednášky venované čast.. ..kľúčové slová: anatómia, horná končatina, dolná končatina, hrud.. .. MUDr. Adriana Boleková, PhD., Květuše Lovásová, Darina Kl..

Obštrukčné spánkové apnoe u extrémne obézneho pacienta
.. spánkové apnoe (OSA) je charakterizované opakovanými .. .. chrápanie. Ráno mal pocit nevyspatosti, bolesti hlavy a sucho v ústach, cez deň bola prítomná výrazná d.. ..Anamnéza: Spánková anamnéza: 41-ročný pacient bol .. .. zo strany hrudného koša, mediastína a svalov krku. U uvedeného pacienta sme diagnostikovali .. ..kľúčové slová: Obezita zapríčinená nadmerným energetickým príjmom BMI: o.. ..kľúčové slová: a, obštrukčné apnoe, ventilácia kontinuálnym pozi.. .. Ivana Paraničová Attachments: Attachment ..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
..Aneuryzma artérie hepatiky je zriedkavé ochorenie, .. .. ultrazvukovom vyšetrení bolo popísané v okolí hlavy pankreasu a subhepatálne edematózne p.. ..Anamnéza: 47 ročná pacientka bola vyšetrená na chi.. ..kľúčové slová: a cievy, aneuryzma, diagnostika,.. ..kľúčové slová: a cievy, aneuryzma, diagnostika,.. .. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., Lucia Sukovská Lak..

Obštrukčné spánkové apnoe a Morbus Crouzon
.. spánkové apnoe (OSA) má v populácii pomerne vysoký vý.. .. pre Crouzonovu chorobu, časté závraty a bolesti hlavy. Pre depresívnu poruchu bol dispenzarizovaný p.. ..Anamnéza: 28-ročný pacient bez závažnejšieho inter.. ..kľúčové slová: Zástava dýchania v spánku (apnoe), Q75.1 K.. ..kľúčové slová: spánkové apnoe, Crouzonov .. .. Ivana Trojová, PhD. Attachments: Attachment ..