Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Lekárska chémia
.. názvoslovie 2. Disperzné sústavy, voda 3. pH, tlmivé roztoky 4. Termodynamika, kinetika 5. Chemické .. .. Disperzné sústavy, voda 3. pH, tlmivé roztoky 4. Termodynamika, kinetika 5. Chemické .. ..kľúčové slová: disperzné sústavy, voda, roztoky, pH, tlmivé roztoky, termodynamika, kinetika, sacharidy,.. ..kľúčové slová: disperzné sústavy, voda, roztoky, pH, tlmivé roztoky, termodynamika, kinetika, .. .. na príslušnej fakulte – pH, tlmivé roztoky | 1.11.2016 522.16 KB používateľ na pr.. .. fakulte – Disperzné sústavy, voda, roztoky | 1.11.2016 554.09 KB používateľ na príslušnej fa..

Lekárska chémia v príkladoch a výpočtoch
.. kyselín, zásad a solí, 23 – 29 4. Tlmivé roztoky, 30 –.. .. výpočty, 1 – 10 2. Roztoky – výpočty, 11 – 22 3. Výpočet pH.. ..kľúčové slová: pH, roztoky, kyseliny, zásady, soli, .. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Tlmivé roztoky | 6.10.2016 400.3 KB používateľ na pr.. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Roztoky – výpočty | 6.10.2016 385.1 KB používateľ na prís..

Lekárska chémia pre študentov Zubného lekárstva
.. názvoslovie 2. Disperzné sústavy, voda 3. pH, tlmivé roztoky 4. Termodynamika, kinetika 5. Chemické .. .. Disperzné sústavy, voda 3. pH, tlmivé roztoky 4. Termodynamika, kinetika 5. Chemické .. .. na príslušnej fakulte – pH, tlmivé roztoky | 1.11.2016 522.16 KB používateľ na pr.. .. fakulte – Disperzné sústavy, voda, roztoky | 1.11.2016 554.09 KB používateľ na príslušnej fa..