Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí

Epidémia detskej obezity predstavuje jeden z najväčších problémov v oblasti zdravia 21. storočia. Väčšina obéznych deti ostáva obéznymi aj v dospelosti, čo súvisí s vysokých rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb. U obéznych jedincov možno pozorovať spektrum kardiovaskulárnych zmien, a to od zmien v hyperdynamickej cirkulácii až po subklinické zmeny v štruktúre myokardu. Včasná diagnostika a liečba obezity a dyslipidémie v detskom veku ma dôležitý význam v prevencií aterosklerózy a KVS ochorení.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 10.2.2017 | posledné úpravy: 14.6.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 6

 

Bisfosfonátové osteonekrózy
..Osteonekróza čeľuste a sánky nie je častou, ale je obávanou k.. .. prezentujú problematiku bisfosfonátovej osteonekróz.. ..kľúčové slová: čeľuste a sánky, bisfosfonátová osteonekróza, prevencia.. ..kľúčové slová: osteonekróza čeľuste a sánky, bisfosfonátová osteonekróza, pr.. .. citlivé [?] Licencia Bisfosfonátové osteonekrózy | 28.3.2017 2.19 MB registrovaný ..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. a uzáver a. subclavia l. sin. okluderom ako prevencia leaku. Po operácii je potrebné vyvarovať sa vz..

Autoimunitná hepatitída
.. ursodeoxycholovou a PPI ako ulcerogénna prevencia. Diskusia: Asi u 25% pacientov je začiatok ..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. diagnózy akútnej apendicítídy je dôležité ako prevencia vzniku komplikácií. Na druhej strane, r..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. zlyhávaním Dušan Krkoška Primárna prevencia hepatitídy A - aktuálna problematika aj v s..

Orálny lichen ruber planus - klinický obraz, diagnostika a terapia
.. výrobkov a marihuany. Záver a výstup Prevencia ochorenia je obtiažna a týka sa najmä li..