Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 15

Ísť na stránku: 1 2

Princípy komunikácie medzi lekárom a pacientom
..kľúčové slová: verbálna komuniákácia, neverbálna komunikácia, pacienti so špecifickými p.. ..kľúčové slová: komuniákácia, neverbálna komunikácia, pacienti so špecifickými p.. ..kľúčové slová: neverbálna komunikácia, pacienti so špecifickými.. ..kľúčové slová: neverbálna komunikácia, pacienti so špecifickými potrebami..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. svalov a ďalšie pridružené komplikácie spôsobujú zhoršovanie pľúcnych funkcií a vedú k respi.. .. týchto pacientov prebieha tak, že spočiatku sú pacienti počas noci ventilovaní maskou a počas dňa majú mo.. .. spánku. Rok používa úspešne kašľový asistent. Osobná anamnéza: ťažká kvadruparéza, ťažká kyfoskol..

Chronické respiračné zlyhanie na podklade kyfoskoliózy
.. ochorenie charakterizované deformitou hrudníka so zníženou poddajnosťou hrudníkovej steny a nar.. .. svalstva a následne k zníženiu svalovej sily. Pacienti, v snahe predísť svalovej únave, prechádzajú na v.. .. bola taktiež v dispenzári kardiológa pre sínusovú tachykardiu a psychiatra pre anxiózny syndróm. .. .. medzi nedostatočne pracujúcou svalovou pumpou a potrebami ventilácie vedie k hyperkapnii s hypoxémiou, z..

Abscedujúca bronchopneumónia
.. tkaniva (obrázok 1). Výskyt pľúcnych abscesov vzhľadom na dostupnosť účinnej antibiotickej (AT.. .. abscesu. Ohrozenou populáciou sú predovšetkým pacienti s imunodeficitom, dlhodobo ležiaci, pacienti s .. .. do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura. Vstupne absolvoval chirurgické vyšetrenie pre bolesti brucha, .. .. 1 - Sagitálny prierez pľúcnym parenchýmom s abscesovým ložiskom hornej časti dolného laloka pľúc (kav..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. chirurgických diagnóz, pre ktorú bývajú pacienti hospitalizovaní pri náhlej príhode brušnej. Spr.. .. bodmi. Totálny súčet bodov je desať, pričom pacienti sú podľa počtu bodov zaradení do štyroch skup.. .. Taktiež udával anorexiu, nauzeu a zvracanie. So stolicou a močením ťažkosti nemal. V osobnej an..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. a prichádzajú do kontaktu s krvou. V širšom poňatí možno za IE považovať endarteritídu veľký.. .. srdcová vada, v súčasnosti sú to najmä pacienti s degeneratívnymi zmenami na srdcových c.. .. oddelenie, kde bola laboratórne potvrdená vysoká zápalová aktivita a zistený spomínaný RTG nález..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. pacientky sme diagnostikovali diabetes mellitus asociovaný s CF (CFRD - cystic fibrosis related .. .. CFRD) sa spája s vyššou morbiditou a mortalitou. Pacienti s CFRD majú horší stav výživy a ťažšie postihn.. .. stupeň zahlienenia, dochádza i k postupnému zhoršovaniu FVP až na úroveň obštrukčnej ventilačnej por.. .. obojstranné peribronchiálne fibrózne zmeny so zosilnením peribronchiálneho interstícia a br..

Orálny lichen ruber planus - klinický obraz, diagnostika a terapia
.. je potrebné brať do úvahy bakteriálne, vírusové, traumatické, metabolické, alergické a psy.. .. Tieto lézie sú často bezbolestné, niekedy majú pacienti pocit cudzieho telesa alebo suchosť postihnutej .. .. reagujú T-lymfocyty na doposiaľ neznáme vírusové alebo liekové (antimalariká, soli zlata a iné) ..

Obštrukčné spánkové apnoe a Morbus Crouzon
.. spánkové apnoe (OSA) má v populácii pomerne vysoký výskyt, odhaduje na 2% žien a 4% mužov. Nad.. .. nevylučuje diagnózu OSA, prakticky všetci pacienti s OSA chrápu, na čo najčastejšie upozornia par.. .. bol bez odchýlok, v minulosti študoval na vysokej škole. Z rodinnej anamnézy bol zaujímavý údaj .. ..kľúčové slová: v spánku (apnoe), Q75.1 Kraniofaciálna dyso.. .. siete MEFANET Obrázok 7 - Pacient s nosovou maskou. | 25.11.2017 126.82 KB používateľ na p..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. medicínskemu pokroku biliárny ileus má stále vysokú morbiditu a mortalitu. Liečba je ešte stále kon.. .. Žlčníkové kamene sú často asymtomatické, často pacienti ani nevedia, že majú žlčníkové kamene. Vznik bi.. .. Peristaltika bola počuteľná, ale slabá. Osobná anamnéza zahŕňala farmakologicky liečenú arter..