Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 4

Diabetes mellitus v detskom veku

Diabetes mellitus v detskom veku

Diabetes mellitus v detskom veku je prednáška určená pre poslucháčov 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva a 4. ročník a zubného lekárstva. Je zameraná na diferenciálnu diagnostiku hyperglykémie v detskom veku. Podrobne sa venuje najčastejším príčinám  hyperglykémie u detí. Podrobne rozoberá diabetes mellitus I. typu od etiopatogenézy cez klinický obraz, laboratórne nálezy, princípy liečby a možné komplikácie a pridružené ochorenia.

 
autor: Juliana Ferenczová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 21.3.2017 | posledné úpravy: 21.3.2017 | Creative Commons License

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

Autori v súbornom referáte sumarizujú patofyziologické aspekty, najčastejšie príčiny, diagnostický a terapeutický manažment opuchových stavov v detskom veku. Osobitne rozoberajú generalizované a lokálne opuchy a uvádzajú ich diferenciálnodiagnostický postup. Prvým krokom racionálneho diagnostického algoritmu je detailný anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánovanie laboratórnych vyšetrení a určenie kauzálnej liečby. Prognóza edémov v detskom veku je v drvivej väčšine prípadov dobrá, no zriedkavo sa za klinickým obrazom edému môže skrývať aj závažné životohrozujúce ochorenie.

 
autor: Ľudmila Podracká, Lászlo Kovács | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 25.7.2008 | posledné úpravy: 13.10.2011 | Creative Commons License

Myokarditída a endokarditída a perikarditída v detskom veku

Myokarditída a endokarditída a perikarditída v detskom veku

Prezentácia o myokarditíde, endokarditíde a perikarditíde v detskom veku zamerané na etiológiu, liečbu a prevenciu týchto ochorení pre študentov všeobecného lekárstva. Infekčná endokarditída je ochorenie spôsobené infekčným agensom, ktorý postihuje endokard, srdcové chlopne a priľahké štruktúry. Najčastejšie pri VCC a neoperovaný VSD - Fallotova tetralógia, AS (bikuspidálna chlopňa), PDA, menej, nevyskytuje sa u ASD. Myokarditída je zápalové ochorenie myokardu, ktoré nasleduje väčšinou po vírusovej infekcii, histologicky popísané ako nekróza myocytov

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 14.6.2018 | posledné úpravy: 14.6.2018 | Creative Commons License

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KvS chorôb u detí

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí

Epidémia detskej obezity predstavuje jeden z najväčších problémov v oblasti zdravia 21. storočia. Väčšina obéznych deti ostáva obéznymi aj v dospelosti, čo súvisí s vysokých rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb. U obéznych jedincov možno pozorovať spektrum kardiovaskulárnych zmien, a to od zmien v hyperdynamickej cirkulácii až po subklinické zmeny v štruktúre myokardu. Včasná diagnostika a liečba obezity a dyslipidémie v detskom veku ma dôležitý význam v prevencií aterosklerózy a KVS ochorení.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 10.2.2017 | posledné úpravy: 14.6.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 17

Ísť na stránku: 1 2

Horúčka
.. je nešpecifickým prejavom mnohých ochorení. Vo viac ako 90% ju vyvoláva i.. .. 38°C, je dôležitým príznakom chorôb v detskom veku a najčastejším dôvodom pre návštevu pedia.. .. dôležitým príznakom chorôb v detskom veku a najčastejším dôvodom pre návštevu pedia.. .. Ľudmila Podracká, CSc., prof. MUDr. Lászlo Kovács, DrSc., MPH. Prílohy: Príloha D..

Anémie u detí
.. u detí" je prednáška určená pre študentov lekárskych fakúlt v piatom a šiestom ročníku všeo.. .. symptomatológiu, diagnostiku a liečbu anémie v detskom.. .. diagnostiku a liečbu anémie v detskom veku.. .. klasifikáciu, diagnostiku a liečbu prípadov anémie u .. .. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. Prílohy: Príloha D..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
.. v prehľadnom článku uvádzajú epidemiológiu, klini.. .. je najčastejšie sa vyskytujúcou vaskulitídou v detskom veku. Zameriavajú sa osobitne na .. .. sa vyskytujúcou vaskulitídou v detskom veku. Zameriavajú sa osobitne na .. ..va-Henochova purpura (SHP, v staršej literatúre o.. ..kľúčové slová: va-Henochova purpura, liečba, .. .. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prof. MUDr. Miroslav Anton Šašinka, DrSc. Prílohy: Príloha Dá..

Juvenilná idiopatická artritída
.. juvenilná idiopatická artritída (JIA) označujeme het.. .. k najčastejším chronickým chorobám detského veku vôbec. Incidencia sa odhaduje na 10/100 000 detí .. ..V prednáške autorka opisuje klinický priebeh, di.. .. Date Size Availability [ ? ] Juvenilná idiopatická a..

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa
..vna výživa v dojčenskom veku významne determinuje z.. .. výživa v dojčenskom veku významne determinuje zdravý vývoj dieťaťa a jeho .. .. sa v prezentácii venuje problematike prebiotík vo v.. .. Date Size Availability [ ? ] Prebiotiká & zdravý vývoj di..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. cystickej fibrózy (CF), ktorá bola na naše pracovisko odoslaná pre hyperglykémiu nalačno pri ru.. ..V súčasnosti 27-ročná pacientka (v čase diagnózy CF.. .. zdravých súrodencov, bez výskytu CF v rodine. V detskom veku bola pravidelne ambulantne sledovaná, .. .. 24-ročná), ktorej diagnóza CF bola stanovená vo veku 3 mesiacov v Bratislave, následne bola sledovaná .. .. Zuzana Malachovská, MUDr., Miriam Kozárová, Lenka Kopčová Príl..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. typ postihnutia sliznice a podslizničného väziva v súvislosti s chemo/rádioterapiou. U detí s.. .. pacient hospitalizovaný na oddelení detskej onkológie a hematológie De.. .. leukémia je najčastejšie malígne ochorenie v detskom veku. Predstavuje 80% všetkých leukémií u detí, s.. .. vyšetrenia: Prítomná trvalá dentícia, primeraná veku, mnohopočetný zubný kaz, hrubé nánosy zubného pov.. ..kľúčové slová: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zá.. ..kľúčové slová: mukozitída, akútna lymfoblastová .. .. Jaroslav Ďurica, Lucia Kovácsová, Vladimíra Schwartzová Pr..

Obštrukčné spánkové apnoe a Morbus Crouzon
.. spánkové apnoe (OSA) má v populácii pomerne vysoký výs.. .. pacient bez závažnejšieho interného predchorobia bol poukázaný na.. .. väčšiny pacientov s CS OSA diagnostikované už v detskom veku. Autori deklarujú, že kazuistiku s i.. .. pacientov s CS OSA diagnostikované už v detskom veku. Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým ob.. ..kľúčové slová: Zástava dýchania v spánku (apnoe), Q75.1 Kraniofaciálna .. ..kľúčové slová: spánkové apnoe, Crouzonov .. .. Ivana Trojová, PhD. Prílohy: Príloha D..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. formou video a audio záznamov prednášok si kladú za cieľ p.. ..Výučbový materiál bol spracovaný s podporou proj.. .. Piesecká, PhD.   Akútna sarkoileitída v detskom veku MUDr. Anna Szabóová   Opuch oka a t.. .. Kapla, Ph.D.   Meningitídy v novorodeneckom veku - kazuistiky MUDr. Gabriela Kissová   .. .. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Ing. Jaroslav Majerník, Ph..

Chronické respiračné zlyhanie na podklade kyfoskoliózy
.. je skeletálne ochorenie charakterizované deformitou hrudníka so zníženou poddajnosťou h.. .. pneumológie a ftizeológie (KPaF) UNLP a LF UPJŠ v Košiciach z I. Internej kliniky UNLP a LF UPJŠ v .. .. s idiopatickou kyfoskoliózou s rozvojom v detskom veku, ale môže sa vyskytnúť aj sekundárne pri iný.. .. idiopatickou kyfoskoliózou s rozvojom v detskom veku, ale môže sa vyskytnúť aj sekundárne pri iných oc.. .. Ivana Trojová, PhD. Prílohy: Príloha D..