Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 10

 

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie
..kľúčové slová: laboratórne sklo, karboxylové kyseliny, pufre, odmerná analýza, .. ..kľúčové slová: sklo, karboxylové kyseliny, pufre, odmerná analýza,..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. posun chemickej rovnováhy, kontrolné otázky. Odmerná analýza - príprava a štandardizácia odmerného roz.. .. rovnováhy, kontrolné otázky. Odmerná analýza - príprava a štandardizácia odmerného roztoku NaO.. ..kľúčové slová: technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná de.. ..kľúčové slová: kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, o.. .. vzdelávacej siete MEFANET – Odmerná analýza | 8.9.2017 1.42 MB používateľ vzd.. .. vzdelávacej siete MEFANET – Odmerná analýza | 8.9.2017 1.42 MB používateľ vzdelávacej siete M..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štú.. .. II [Mgr. Iveta Rajničová, PhD.] RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorky [MUDr. .. .. KB registrovaný používateľ – RCT, analýza mortality, odhady veľkosti ..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. rovine, tonzily bez patologického nálezu. Analýza ČO modelov: Trvalá dentícia, AII/1, IS=9.5mm, HZ.. .. vzdelávacej siete MEFANET Obrázok 2 - Analýza CVM. | 31.12.2017 120.59 KB používateľ vz..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. analýza EKG krivky je základom správnej diagnostiky a n.. .. vzdelávacej siete MEFANET Obrázok 2 - Analýza EKG. | 28.12.2017 493.08 KB používateľ vz..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. uzáverom, zvýraznená mentolabiálna ryha. Analýza úsmevu: asymetrický, gummy smile neprítomný, zná..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. rovine, tonzily bez patologického nálezu. Analýza ČO modelov: Zmiešaná dentícia, AI so znakmi AII..

Empyém hrudníka
.. liečba a realizovaná pleurálna punkcia. Analýza punktátu spĺňala diagnostické kritériá pre empyé..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. Plíšek  Epidemiologicko-klinická analýza infekcií spôsobených Clostridium difficile ... An..

Orálny lichen ruber planus - klinický obraz, diagnostika a terapia
.. PhD., Jaroslava Čurmová, Diplmová práca: Analýza výskytu erózií dutiny ústnej u pacientov s lic..