Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. posun chemickej rovnováhy, kontrolné otázky. Odmerná analýza - príprava a štandardizácia odmerného roz.. .. rovnováhy, kontrolné otázky. Odmerná analýza - príprava a štandardizácia odmerného roztoku NaO.. ..kľúčové slová: technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná de.. ..kľúčové slová: kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, o.. .. vzdelávacej siete MEFANET – Odmerná analýza | 8.9.2017 1.42 MB používateľ vzd.. .. vzdelávacej siete MEFANET – Odmerná analýza | 8.9.2017 1.42 MB používateľ vzdelávacej siete M..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štú.. .. II [Mgr. Iveta Rajničová, PhD.] RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorky [MUDr. .. .. KB registrovaný používateľ – RCT, analýza mortality, odhady veľkosti ..

Empyém hrudníka
.. liečba a realizovaná pleurálna punkcia. Analýza punktátu spĺňala diagnostické kritériá pre empyé..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. Plíšek  Epidemiologicko-klinická analýza infekcií spôsobených Clostridium difficile ... An..