Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Princípy komunikácie medzi lekárom a pacientom
..kľúčové slová: lekár-pacient, verbálna komuniákácia, neverbálna komunikácia, pacienti so špecifickými po.. ..kľúčové slová: lekár-pacient, verbálna komuniákácia, neverbálna komunikácia, pacienti so špecifickými p..

Nemocničný informačný systém
.. vzdelávacej siete MEFANET – Komunikácia v NIS | 8.10.2016 1.56 MB používateľ vzdelávacej ..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. diagnostiky. Privezená záchrannou službou, komunikácia bola sťažená pre tracheostómiu, možná len posun..