Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. týchto defektov tváre predstavujú kožné miestne laloky premiestňované do miesta defektu z jeho okolia. .. .. excízia tumoru s transpozíciou dvojitého laloka (bilobed flap), ktorého cieľom bolo prekryť ex.. ..kľúčové slová: karcinóm, malígny nádor kože, miestny.. ..kľúčové slová: karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok.. ..kľúčové slová: karcinóm, malígny nádor kože, miestny.. ..kľúčové slová: karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok.. .. regionálnym transpozičným dvojitým lalokom | 31.10.2017 276.51 KB používateľ vzdelávacej s..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. tkaniva s primárnou sutúrou alebo s presunom lalokov na miesto defektu. Prezentujeme dva prípady .. .. podľa Limberga - čiže vytvorenie posuvného laloka a vyplnenie defektu po excízii pilonidálneho s.. .. čierne šípky ukazujú ako premiestniť okraje laloka po excízii postihnutého t..

Autoimunitná hepatitída
.. všetkých vetvách pľúcnych artérií pre dolný lalok s obliteráciou nad 50%. Vľavo v dorzálnych ve..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. miestom následnej formácie abscesu je ľavý lalok pečene. Mikroorganizmy, ktoré sú izolované z abs..

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom
.. výpady s uzáverom niektorých vetiev pre stredný lalok a vytvorením kondenzácie vs. infarktového ch..