Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 10

 

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
.. končatiny - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia. Svaly dolnej ko.. .. - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia. Svaly dolnej končatiny ..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. o cievnom systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK. 5. Všeobecne o nervovom systéme. Ple.. .. systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK. 5. Všeobecne o nervovom systéme. Plexus b.. ..kľúčové slová: dolná končatina, krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, topografia, panva, ohraničenie, rozmery a.. ..kľúčové slová: končatina, krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny .. .. o cievnom systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK. | 9.10.2017 1.3 MB používateľ na prís.. .. systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK. | 9.10.2017 1.3 MB používateľ na príslušnej f..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. (lebka, svaly, arteriálne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a krku) ako aj prednášky .. .. arteriálne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a krku) ako aj prednášky z ce.. .. arteriálne zásobenie hlavy a krku. 3. Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku. Prehľad hlavových ner.. .. zásobenie hlavy a krku. 3. Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku. Prehľad hlavových nervov. 4. I.. ..kľúčové slová: svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická drenáž, inervácia, oblasti, CNS, miecha, mozog, z.. ..kľúčové slová: svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická drenáž, inervácia, oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový .. .. na príslušnej fakulte – Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku. Prehľad hlavových ner.. .. fakulte – Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku. Prehľad hlavových n..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. orgány. 11. Uzávierka panvy. Krvné zásobeni, lymfatická drenáž a inervácia orgánov pan.. .. Uzávierka panvy. Krvné zásobeni, lymfatická drenáž a inervácia orgánov p.. .. Uzávierka panvy. Krvné zásobenie, lymfatická drenáž a inervácia orgánov pan.. .. Uzávierka panvy. Krvné zásobenie, lymfatická drenáž a inervácia orgánov panvy | 28.4.2017 2.91 M..

Subakútna apendicitída
.. nevykonáva, vykoná sa len revízia, alternatívne drenáž abscesovej dutiny (riziko pooperačných k..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. vznikom pneumohoraxu vpravo. Vykonaná bola drenáž pohrudnicovej dutiny. Pacientka bola na ôsmy .. .. PNO vpravo, na 1. pooperačný deň vykonaná hrudná drenáž v 2. medzirebrovom priestore, medioklavikulárna ..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. sa do dutiny abscesu založila preplachová drenáž. Následná revízia žalúdka a duodena neukázala žia..

Empyém hrudníka
.. pre empyém, čo bolo indikáciou k neodkladnej drenáži.. .. do pravej pleurálnej dutiny. Ten po kompletnej drenáži bol na 4 deň po operácii vytiahnutý a pacient bo.. ..kľúčové slová: empyém, drenáž..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. Pri subakútnej apendicitíde sa odporúča iba drenáž abscesu a odstránenie apendixu až v druhej fáze p..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. do rany, ktorá sa následne prelepí fóliou. Drenáž rany je zabezpečovaná odsávacou hadičkou spo..