Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Klinická biochémia a laboratórna medicína

Klinická biochémia a laboratórna medicína

Biochemické laboratórne vyšetrenia a metódy tvoria podstatnú časť medicínskych výkonov spojených s preventívnymi opatreniami, diagnostikou ochorení alebo monitorovaním liečby. Znalosť súčasných možností či obmedzení využívania laboratórnych testov je výbornou pomôckou v každodennej praxi lekára. V pripravovaných učebných textoch Klinická biochémia a laboratórna medicína (portál LF/kniha), budú zahrnuté najnovšie informácie/trendy v klinicko-biochemickej diagnostike, ktoré by mali prispieť k skvalitneniu výučby predmetu Klinická biochémia v 5. ročníku VL na UPJŠ LF.

Učebné texty sú pripravované v rámci riešenia projektu KEGA 013UPJŠ-4/2016.

 
autor: Mária Mareková, Eva Ďurovcová, Miroslava Rabajdová, K. Lakatošová | sekcia: Prednášky | odbor: Lekárska chémia a biochémia | publikované: 13.3.2017 | posledné úpravy: 3.11.2017 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Cytológia a všeobecná histológia
.. obsahuje tieto kapitoly: - Histologická technika - Cytológia - Epitelove tkanivo - Väzivo - C.. .. citlivé [?] Licencia Histologická technika | 15.10.2010 3.17 MB používateľ vzdelávacej sie..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. textov, keďže sme presvedčení, že praktická laboratórna skúsenosť je nenahraditeľná a má stále svoj význa.. ..kľúčové slová: laboratórna technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, o.. ..kľúčové slová: technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná an..

Manažment karcinómu prsníka
.. Sentinelovej uzliny. Je to zobrazovacia technika na detekciu drenáže lymfy do sentinelovej u..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. problematike publikované v odbornej literatúre. Technika a aplikácia Súčasťou VAC zariadenia je čierna po..