Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 15

Ísť na stránku: 1 2

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov
.. je zameraná na definíciu normálneho krvného tlaku a hypertenzie, na metódy určovania krvného tl.. ..kľúčové slová: krvný tlak,.. ..kľúčové slová: krvný tlak,..

STEMI zadnej steny
.. S-TnT ...10.000; S-Urea ...7.06 ...12.41. Krvný obraz: APTT ...163.5; Fib ...4.37; Hct .. .. Diastol. dysf. II-III. st. , vysoký plniaci tlak ĽK, ĽP nedilat., MR mierna pri teth. ZC Mi c..

Akútna myeloblastová leukémia
.. vyš. (IF) PK. Výsledok: PK- krvný náter - 25% blastov IF PK- 8,6% patologických ..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. 30kg/m2) s dennou hyperkapniou v artériových krvných plynoch (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri.. .. mal realizované vyšetrenie artériových krvných plynov a bola u neho stanovená diagnóza h.. .. ventilácia dvojúrovňovým pretlakom (bilevel positive airway pressure BiPAP) v..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. intraperikardiálneho tlaku následkom nahromadenia tekutiny alebo vzduchu v .. .. > 10 mmHg počas inspirácie, kým diastolický krvný tlak zostáva nezmenený. Možno to ľahko detekovať .. .. kontrolami vitálnych funkcií a krvného tlaku, parenterálne hydratovaná. V priebehu n..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. (110/min.), prítomný systolický šelest na hrote, krvný tlak v pásme hypotenzie (90/60 mmHg), brucho v .. .. prítomný systolický šelest na hrote, krvný tlak v pásme hypotenzie (90/60 mmHg), brucho v niveau ..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. hypertrofia ľavej komory; MPG – stredný tlakový gradient; MR – mitrálna regurgitácia; PA..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. prehľadne prezentovať najnovšie informácie o podtlakovom uzatváraní rán (VAC terapia), ako novej me.. .. výdaj, ejekčnú frakcia srdca a systolický krvný tlak. Záverom ich práce je, že aplikácia VAC ter.. .. publikovaných prác prezentuje pozitívny vplyv podtlakovej terapie na hojenie rán. Najnovšie práce po..

Obštrukčné spánkové apnoe a Morbus Crouzon
.. prostredníctvom kontinuálneho pozitívneho pretlaku (continuous positive airway pressure, CPAP)..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. apendixu v snahe vypudiť obsah, pričom zvýšený tlak spôsobuje formovanie divertikla. Klinický obraz p..