Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov
.. je zameraná na definíciu normálneho krvného tlaku a hypertenzie, na metódy určovania krvného tl.. ..kľúčové slová: krvný tlak,.. ..kľúčové slová: krvný tlak,..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. hypertrofia ľavej komory; MPG – stredný tlakový gradient; MR – mitrálna regurgitácia; PA..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. prehľadne prezentovať najnovšie informácie o podtlakovom uzatváraní rán (VAC terapia), ako novej me.. .. výdaj, ejekčnú frakcia srdca a systolický krvný tlak. Záverom ich práce je, že aplikácia VAC ter.. .. publikovaných prác prezentuje pozitívny vplyv podtlakovej terapie na hojenie rán. Najnovšie práce po..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. apendixu v snahe vypudiť obsah, pričom zvýšený tlak spôsobuje formovanie divertikla. Klinický obraz p..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. pravého hypogastria vyvolaná po uvoľnení tlaku ruky na túto oblasť, Rowsingov príznak - ci..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. priestor nebol vyklenutý a bolestivý. Krvný obraz a koagulačné parametre boli v norme, p..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. hodnotami prokalcitonínu a nestabilný tlak bol pacient preložený na internú JIS, kde mu bo..