Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
.. končatiny. Svaly hornej končatiny - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, iner.. .. končatiny. Svaly hornej končatiny - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funk..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. a ženské pohlavné orgány. 11. Uzávierka panvy. Krvné zásobeni, lymfatická drenáž a inervácia orgánov p.. .. [?] Licencia Stena hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a inervácia) | 24.2.2017 1.8 M.. .. Stena hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a inervácia) | 24.2.2017 1.8 MB registrovaný p..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. Všeobecne o cievnom systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK. 5. Všeobecne o .. ..kľúčové slová: svaly, horná končatina, dolná končatina, krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, topo.. ..kľúčové slová: svaly, horná končatina, dolná končatina, krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, topografia, panva, .. .. Všeobecne o cievnom systéme. Cievne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž HK. | 9.10.2017 1.3 ..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. sa hlavou a krkom (lebka, svaly, arteriálne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a k.. .. lebky. 2. Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a krku. 3. Venózna a lymfatická drenáž hla.. .. Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a krku | 2.10.2017 4.86 MB používateľ na pr..

Vybrané animácie z anatómie
.. a vetiev a. carotis externa, ako aj prehľad krvného zásobenia hlavy a krku z iných zdrojov. P.. ..kľúčové slová: krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, krvné.. ..kľúčové slová: cievy, horná končatina, dolná končatina, krvné zásobenie..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. konzistencii a farbe kože v oblasti nosa. Krvné zásobenie je zabezpečené cez muskulokutánne a kož.. .. konzistencii a farbe kože v oblasti nosa. Krvné zásobenie je zabezpečené cez muskulokutánne a kožné cievy, ..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. artérie by mala byť dostačujúca pre krvné zásobenie. Hepatálne artérie navyše zásobujú peče.. .. artérie by mala byť dostačujúca pre krvné zásobenie. Hepatálne artérie navyše zásobujú pečeň iba 30-t..