Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

MEFANET 2009
.. tém akými sú e-learning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná k.. .. telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná konferencia zameraná aj ve.. .. témy konferencie MEFANET 2009: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu.. .. MEFANET 2009: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: ..

MEFANET 2011
.. tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná konf.. .. telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi ko.. .. témy konferencie MEFANET 2011: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu.. .. MEFANET 2011: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: ..

MEFANET 2008
.. tém ako sú e-learning, telemedicína či moderné informačné technológie, bola konferencia zameraná aj v.. .. e-learning, telemedicína či moderné informačné technológie, bola konferencia zameraná aj veľmi k.. .. konferencie MEFANET 2008: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu.. .. MEFANET 2008: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: ..

MEFANET 2010
.. tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná konf.. .. telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi ko.. .. témy konferencie MEFANET 2010: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu.. .. MEFANET 2010: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: ..

MEFANET 2012
.. tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konf.. .. telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi ko.. .. témy konferencie MEFANET 2012 Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu.. .. MEFANET 2012 Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: ..

MEFANET 2013
.. tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konf.. .. telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi ko.. .. témy konferencie MEFANET 2013 Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu.. .. MEFANET 2013 Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: ..

Medicínska informatika
..kľúčové slová: eHealth, informačné systémy, informačné te.. ..kľúčové slová: eHealth, informačné systémy, informačné technológie..

Medicína založená na dôkazoch
..kľúčové slová: dôkaz, výskum, informačné..

Nemocničný informačný systém
.. nemocničnom informačnom systéme. Nemocničné informačné systémy rôznych výrobcov sa líšia prevažne grafi..