Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 11

Ísť na stránku: 1 2

Medicínska informatika
..kľúčové slová: eHealth, informačné systémy, informačné te.. ..kľúčové slová: eHealth, informačné systémy, informačné t..

MEFANET 2009
.. tém akými sú e-learning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná k.. .. témy konferencie MEFANET 2009: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu..

MEFANET 2011
.. tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná konf.. .. témy konferencie MEFANET 2011: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu..

MEFANET 2008
.. tém ako sú e-learning, telemedicína či moderné informačné technológie, bola konferencia zameraná aj v.. .. konferencie MEFANET 2008: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu..

MEFANET 2010
.. tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná konf.. .. témy konferencie MEFANET 2010: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu..

MEFANET 2012
.. tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konf.. .. témy konferencie MEFANET 2012 Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu..

MEFANET 2013
.. tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konf.. .. témy konferencie MEFANET 2013 Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. 1 pre odbor Zubné lekárstvo: 1. Anatomické systémy všeobecne. 2. Horná končatina. 3. Dolná kon.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Anatomické systémy všeobecne | 11.9.2017 2.85 MB používateľ na prí..

Nemocničný informačný systém
.. nemocničnom informačnom systéme. Nemocničné informačné systémy rôznych výrobcov sa líšia prevažne grafi.. .. informačnom systéme. Nemocničné informačné systémy rôznych výrobcov sa líšia prevažne grafickým spra..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. odboru fyzioterapia tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány ľudského tela na úrovni potrebnej pre št..