Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...




VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0




VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 12

Ísť na stránku: 1 2

Medicínska informatika
..kľúčové slová: eHealth, informačné systémy, informačné te.. ..kľúčové slová: eHealth, informačné systémy, informačné t..

MEFANET 2009
.. tém akými sú e-learning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná k.. .. témy konferencie MEFANET 2009: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu..

MEFANET 2011
.. tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná konf.. .. témy konferencie MEFANET 2011: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu..

MEFANET 2008
.. tém ako sú e-learning, telemedicína či moderné informačné technológie, bola konferencia zameraná aj v.. .. konferencie MEFANET 2008: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu..

MEFANET 2010
.. tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bola tohtoročná konf.. .. témy konferencie MEFANET 2010: Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu..

MEFANET 2012
.. tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konf.. .. témy konferencie MEFANET 2012 Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu..

MEFANET 2013
.. tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konf.. .. témy konferencie MEFANET 2013 Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výu..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. 1 pre odbor Zubné lekárstvo: 1. Anatomické systémy všeobecne. 2. Horná končatina. 3. Dolná kon.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Anatomické systémy všeobecne | 11.9.2017 2.85 MB používateľ na prí..

Medicína založená na dôkazoch
..kľúčové slová: dôkaz, výskum, informačné..

Nemocničný informačný systém
.. nemocničnom informačnom systéme. Nemocničné informačné systémy rôznych výrobcov sa líšia prevažne grafi.. .. informačnom systéme. Nemocničné informačné systémy rôznych výrobcov sa líšia prevažne grafickým spra..