Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 23

Ísť na stránku: 1 2 3

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
..ášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej .. .. - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia. Svaly dolnej končatiny - krvné z.. .. princípy. Osová kostra a jej spojenia. Kosti hornej a dolnej končatiny. Spojenia kostí hornej a d.. ..Autori poskytujú podklady k štúdiu Anatómie 2 pre š.. .. Osová kostra a jej spojenia. Kosti hornej a dolnej končatiny. Spojenia kostí hornej a dolnej k.. .. kostra a jej spojenia. Kosti hornej a dolnej končatiny. Spojenia kostí hornej a dolnej končatiny. S.. ..kľúčové slová: anatómia pohybového systému, kosti, spojenia, sv.. .. príslušnej fakulte – Kosti a spojenia hornej a dolnej končatiny | 27.2.2017 1.04 .. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Dalibor Kolesár, Jana Vecanová At.. .. fakulte – Kosti a spojenia hornej a dolnej končatiny | 27.2.2017 1.04 MB používateľ na prí.. .. Kosti a spojenia hornej a dolnej končatiny | 27.2.2017 1.04 MB používateľ na príslušnej faku..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. nervovom systéme. Plexus brachialis, senzitívna inervácia HK. 6. Topografia HK. 7. Klinicky významné o.. .. etické princípy. Všeobecne o kostiach, kostra hornej končatiny (HK). 2. Všeobecne o spojeniach k.. ..ášky z predmetu Anatómia 1 pre študentov Vš.. .. HK. 7. Klinicky významné oblasti HK. 8. Kostra dolnej končatiny (DK). 9. Spojenia a svaly dolnej .. .. princípy. Všeobecne o kostiach, kostra hornej končatiny (HK). 2. Všeobecne o spojeniach kostí. S.. ..kľúčové slová: a, spojenia, svaly, horná končatina, dolná ko.. .. Všeobecne o NS. Plexus brachialis, senzitívna inervácia HK | 13.10.2017 1.41 MB používateľ na príslušnej .. .. roviny a smery, všeobecne o kostiach, kostra hornej končatiny) | 8.9.2017 4.05 MB používateľ na prí.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia Rybárová, Janka V.. .. na príslušnej fakulte – Kostra dolnej končatiny | 3.11.2017 1.07 MB používateľ na prí.. .. a smery, všeobecne o kostiach, kostra hornej končatiny) | 8.9.2017 4.05 MB používateľ na príslušnej faku..

Vybrané animácie z anatómie
.. je v animáciách poskytnutý opis všetkých tepien hornej a dolnej končatiny, ich vetiev a anastomóz medzi .. .. animácií predstavuje ukážky výstupov 3D systému vir.. .. poskytnutý opis všetkých tepien hornej a dolnej končatiny, ich vetiev a anastomóz medzi n.. .. poskytnutý opis všetkých tepien hornej a dolnej končatiny, ich vetiev a anastomóz medzi nimi. Práca v.. .. Cievy hlavy a krku [00:05:19]  Cievy hornej končatiny [00:07:27]  Nervy hornej .. ..Autori poskytujú ukážky animácií 3D systému virtu.. .. hornej končatiny [00:07:59]   Cievy dolnej končatiny [00:08:17]  Nervy dolnej .. .. Cievy hlavy a krku [00:05:19]  Cievy hornej končatiny [00:07:27]  Nervy hornej končatiny .. ..kľúčové slová: ava, krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, .. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia ..

Selected animations from Anatomy
.. presented selection of animations is intended to the students of general.. ..Authors offer examples of 3D virtual projection.. ..kľúčové slová: ad, neck, vessels, nerves, upper limb, lower.. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia ..

Anatomická pitva - dolná končatina
..Anatomická pitva dolnej končatiny obsahuje v.. .. pitva dolnej končatiny obsahuje výučbové videozáznamy pitiev r.. .. pitva dolnej končatiny obsahuje výučbové videozáznamy pitiev rea.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev do.. .. poskytujú študentom videozáznamy pitiev dolnej končatiny. Práca vznikla v rámci riešenia pro.. .. poskytujú študentom videozáznamy pitiev dolnej končatiny. Práca vznikla v rámci riešenia projektu ná.. ..kľúčové slová: a, kosti, svaly, cievy, dolná .. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M.. .. [?] Licencia Kožné rezy na prednej strane dolnej končatiny | 11.9.2017 43.81 MB používateľ vzd.. .. Kožné rezy na prednej strane dolnej končatiny | 11.9.2017 43.81 MB používateľ vzdelávacej sie..

Anatomická pitva - horná končatina
.. pitva hornej končatiny obsahuje výučbové videozáznamy pitiev r.. ..Anatomická pitva hornej končatiny obsahuje v.. .. pitva hornej končatiny obsahuje výučbové videozáznamy pitiev rea.. .. poskytujú študentom videozáznamy pitiev hornej končatiny. Práca vznikla v rámci riešenia pro.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev ho.. .. poskytujú študentom videozáznamy pitiev hornej končatiny. Práca vznikla v rámci riešenia projektu ná.. ..kľúčové slová: a, kosti, svaly, cievy, horná .. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a inervácia). 2. Mediastinum superius, mediastinum.. ..ášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov Vš.. ..kľúčové slová: bránica, mediastinum superius, mediastinum inferius,.. .. Stena hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a inervácia) | 9.2.2018 3.8 MB používateľ na príslušnej faku.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Janka Vecanová, Silvia R..

Syndroma caudae equinae discogenes
..á monografia "Syndroma caudae equinae.. ..afia je určená neurológom, ortopédom, neu.. ..kľúčové slová: a medzistavcových platničiek, komplikácie, syndróm .. .. vzdelávacej siete MEFANET – Inervácia a funkcia dolných končatín | 23.4.2010 249.93 KB.. .. MUDr. Igor Šulla, DrSc., MUDr. Imrich Lukáč, CSc., MVDr. Igor Š..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a krku) ako aj prednášky z centrálneho ne.. ..ášky sú venované študentom 2. ročníka štúdia všeobe.. .. hlavy a krku. Prehľad hlavových nervov. 4. Inervácia hlavy a krku – hlavové nervy, plexus .. ..ášky z predmetu Anatómia 3 pre študentov Vš.. ..kľúčové slová: hlava, krk, artérie, vény, lymfatická drenáž, inervácia, oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový a sluchový .. ..kľúčové slová: a, svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická dr.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Inervácia hlavy a krku - hlavové nervy, plexus .. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mi..

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku. Inervácia hlavy a krku všeobecne. 5. Hlavové nervy v.. ..ášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov odboru Zu.. ..kľúčové slová: a a jej spojenia, krčné stavce, svaly, cievy a n.. .. Venózna a lymfatická drenáž a inervácia hlavy a krku | 27.2.2018 3.43 MB používateľ na pr.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Adriana Boleková Prílohy: Príloha D..