Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Novinky v infektológii
.. literatúre súhrnne spracované ako infekcie a hojenie rán, bazilárna meningitída, infekcie v gravidite .. .. súhrnne spracované ako infekcie a hojenie rán, bazilárna meningitída, infekcie v gravidite a p.. ..kľúčové slová: bazilárna meningitída, hemoragická horúčka, hojenie rán, grampozitívne infekcie, clostridium d.. ..kľúčové slová: meningitída, hemoragická horúčka, hojenie rán, grampozitívne infekcie, clostridium ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. najnovšie informácie o podtlakovom uzatváraní rán (VAC terapia), ako novej metodike v c.. .. pozitívny vplyv podtlakovej terapie na hojenie rán. Najnovšie práce popisujú dokonca pozitívny v.. .. pozitívny vplyv podtlakovej terapie na hojenie rán. Najnovšie práce popisujú dokonca pozitívny vpl.. ..kľúčové slová: terapia, hojenie.. ..kľúčové slová: terapia, hojenie rán..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. vzniku sekundárnej bakteriálnej infekcie. Hojenie: Pokles produkcie cytokínov, stimulácia m.. .. vyšetrenia: Prítomná trvalá dentícia, primeraná veku, mnohopočetný zubný kaz, hrubé nánosy zubné..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. nálezu sa odporúča iba klinovitá resekcia, lebo hojenie je menej komplikované (infekcia, hematóm, d.. .. po abscese vložil drén z gázy s Betadinom. Ranu ponechal otvorenú. Pacientovi sa predpísali a.. .. fakulte Obrázok 3 - Primárna sutúra rany. | 26.10.2017 18.26 KB používateľ na príslušnej ..