Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Poruchy puberty

Poruchy puberty

Poruchy puberty je prednáška učená študentom 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva ako aj študentom 4. ročníka zubného lekárstva. V úvode sa zaoberá fyziologickým priebehom puberty a odlišnostiam vo vývoji medzi pohlaviami. V špeciálnej časti podrobne rozoberá príčiny predčasnej a oneskorenej puberty  ako aj možnosti diagnostiky a následnej liečby jednotlivých chorobných stavov.

 
autor: Juliana Ferenczová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 27.3.2017 | posledné úpravy: 28.3.2017 | Creative Commons License

puberty and its disorders

Puberty and its disorders

In theorethical part of this lecture author presented  physiology of the pubertal development, differencies between girls and boys pubertal development. Special part is focused on patological development - precocious and delayed pubertal development - etiology, clinical manigestation, clinical approach a treatment posibilities.

 
autor: Juliana Ferenczová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 27.3.2017 | posledné úpravy: 28.3.2017 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
..kľúčové slová: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia,..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
..kľúčové slová: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia,..