Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Anatomická pitva - dolná končatina

Anatomická pitva - dolná končatina

Anatomická pitva dolnej končatiny obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.
Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

 
autor: Janka Vecanová, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Anatómia | publikované: 17.2.2014 | posledné úpravy: 20.10.2017 | Creative Commons License

Anatomická pitva - horná končatina

Anatomická pitva - horná končatina

Anatomická pitva hornej končatiny obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.
Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

 
autor: Janka Vecanová, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Anatómia | publikované: 17.2.2014 | posledné úpravy: 20.10.2017 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. venované častiam tela v poradí: horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho a panva. Súbor pr.. .. prednášky venované častiam tela v poradí: horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho a panva. Súbor .. ..kľúčové slová: horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho, panva, dýchací sys.. ..kľúčové slová: horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho, panva, dý.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Dolná končatina | 2.10.2017 5.05 MB používateľ na prí.. .. na príslušnej fakulte – Horná končatina | 11.9.2017 5.73 MB používateľ na príslušnej faku..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: spojenia, svaly, horná končatina, dolná končatina, krvné zásobenie, venózna a lymfatická .. ..kľúčové slová: spojenia, svaly, horná končatina, dolná končatina, krvné zásobenie, venózna a lymf..

Vybrané animácie z anatómie
..kľúčové slová: krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, krvné z.. ..kľúčové slová: krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, krvné zá..