Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. generalizované a lokálne opuchy a uvádzajú ich diferenciálnodiagnostický postup. Prvým krokom racionálneho diagnostického .. ..kľúčové slová: v detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna ..

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
..kľúčové slová: vyšetrovacie metódy, diferenciálno-diagnostický algoritmus..

Základy biochémie - Návody a protokoly na praktické cvičenia pre študentov bakalárskych študijných programov

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Bradykardia vyliečená antiarytmikami

STEMI zadnej steny

Nodulárny melanóm nechtového lôžka