Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 6

 

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. patofyziologické aspekty, najčastejšie príčiny, diagnostický a terapeutický manažment opuchových stavov v de.. .. zdravého dieťaťa môže pediatrovi nastoliť širší diagnostický problém, lebo pri diferenciálno-diagnostickej ú.. ..kľúčové slová: v detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna .. ..kľúčové slová: v detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna ..

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
..kľúčové slová: proteinúria, vyšetrovacie metódy, diferenciálno-diagnostický.. ..kľúčové slová: vyšetrovacie metódy, diferenciálno-diagnostický algoritmus..

Základy biochémie - Návody a protokoly na praktické cvičenia pre študentov bakalárskych študijných programov
.. Metódy delenia látok 3. Optické metódy 4. Diagnosticky významné enzýmy 5. Vlastnosti organických zlú.. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Diagnosticky významné enzýmy | 13.2.2018 412.25 KB používateľ ..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. nasleduje nová P vlna skôr. Diagnóza: Diagnostický záver: v tomto prípade ide o početné blokované (=..

STEMI zadnej steny
.. S-Chol ...8.69; S-LDL ...6.00; S-TG ...3.61. Diagnostický záver a terapia: Stav hodnotený ako zadný ST..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. stratou nechtovej platničky. Diferenciálne diagnosticky prichádza do úvahy subungválny hematóm alebo myk..