Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 6

Type I.dI.betes mellI.us

Type I diabetes mellitus

Diabetes mellitus type I. is one of the most common autoimmune endocrinopathies in childhood. Author presented recent knowledge about definition and etiology of hyperglycaemia in childhood, focused to diabetes I. type - its pathophysiology, clinical manifestation, practical aproaches, treatment and complications.

 
autor: Juliana Ferenczová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 27.3.2017 | posledné úpravy: 27.3.2017 | Creative Commons License

dI.betes mellI.us v detskom veku

Diabetes mellitus v detskom veku

Diabetes mellitus v detskom veku je prednáška určená pre poslucháčov 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva a 4. ročník a zubného lekárstva. Je zameraná na diferenciálnu diagnostiku hyperglykémie v detskom veku. Podrobne sa venuje najčastejším príčinám  hyperglykémie u detí. Podrobne rozoberá diabetes mellitus I. typu od etiopatogenézy cez klinický obraz, laboratórne nálezy, princípy liečby a možné komplikácie a pridružené ochorenia.

 
autor: Juliana Ferenczová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 21.3.2017 | posledné úpravy: 21.3.2017 | Creative Commons License

dI.betes mellI.us asocI.vaný s cystI.kou fI.rózou

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Kazuistika opisuje 24-ročnú pacientku s diagnózou cystickej fibrózy (CF), ktorá bola na naše pracovisko odoslaná pre hyperglykémiu nalačno pri rutinnej kontrole v Ambulancii pre cystickú fibrózu. U pacientky sme diagnostikovali diabetes mellitus asociovaný s CF (CFRD - cystic fibrosis related diabetes) a začali liečbu, ktorá pri tomto špecifickom type diabetu, okrem iného, nesmie zahŕňať reštrikciu kalórií.

 
autor: Zuzana Malachovská, Miriam Kozárová, Lenka Kopčová | odbor: Interná medicína | publikované: 16.10.2017 | posledné úpravy: 23.11.2017 | Creative Commons License

AnémI. u detí

Anémie u detí

"Anémie u detí" je prednáška určená pre študentov lekárskych fakúlt v piatom a šiestom ročníku všeobecného lekárstva a v štvrtom ročníku zubného lekárstva. Anémia sa definuje ako abnormálne zníženie počtu hemoglobínu, hladiny hematokritu, alebo počtu erytrocytov pod referenčný rozsah u zdravých detí adaptovaný na vek.  Táto prednáška je zameraná na klinickú klasifikáciu, diferenciálnu diagnostiku, klinickú symptomatológiu, diagnostiku a liečbu anémie v detskom veku.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 5.9.2016 | posledné úpravy: 10.2.2017 | Creative Commons License

ArtérI.vá hypertenzI. u detí a adolescentov

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov je prednáška pre študentov lekárskych fakúlt v piatom a šiestom ročníku všeobecného lekárstva a v štvrtom ročníku zubného lekárstva. Táto prednáška je zameraná na definíciu normálneho krvného tlaku a hypertenzie, na metódy určovania krvného tlaku a na posudzovanie hodnôt krvného tlaku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie u detí a adolescentov.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 6.2.2017 | posledné úpravy: 10.2.2017 | Creative Commons License

ObezI.a v detskom veku, poruchy lI.I.ového metabolI.mu, prevencI. KVS chorôb u detí

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí

Epidémia detskej obezity predstavuje jeden z najväčších problémov v oblasti zdravia 21. storočia. Väčšina obéznych deti ostáva obéznymi aj v dospelosti, čo súvisí s vysokých rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb. U obéznych jedincov možno pozorovať spektrum kardiovaskulárnych zmien, a to od zmien v hyperdynamickej cirkulácii až po subklinické zmeny v štruktúre myokardu. Včasná diagnostika a liečba obezity a dyslipidémie v detskom veku ma dôležitý význam v prevencií aterosklerózy a KVS ochorení.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 10.2.2017 | posledné úpravy: 10.2.2017 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 37

Ísť na stránku: 1 2 3 4

Juvenilná idiopatická artritída
.. juvenilná idiopatická artritída (JIA) označujeme het.. .. veku vôbec. Incidencia sa odhaduje na 10/100 000 detí a prevalencia 100/100 000 detí do 16. roku .. .. prednáške autorka opisuje klinický priebeh, diferanciálnu d.. ..kľúčové slová: deti.. .. Date Size Availability [ ? ] Juvenilná idiopatická artritída | 5.9.2008 1.86 MB r..

Klinická biochémia a laboratórna medicína
.. laboratórne vyšetrenia a metódy tvoria podstatnú časť medicínskych výkonov spojených s prev.. .. Acidobázická rovnováha Obličky Pečeň Diabetes mellitus a hypoglykémie Kardiovaskulárne o.. .. rovnováha Obličky Pečeň Diabetes mellitus a hypoglykémie Kardiovaskulárne ochorenia L.. ..Učebné texty sú pripravované v rámci riešenia proje.. ..kľúčové slová: acidobázická rovnováha, obličky, pečeň, diabetes mellitus, vápnik, fosfor, horčík, nádorové mark.. ..kľúčové slová: acidobázická rovnováha, obličky, pečeň, diabetes mellitus, vápnik, fosfor, horčík, nádorové mark.. ..kľúčové slová: rovnováha, obličky, pečeň, diabetes mellitus, vápnik, fosfor, horčík, nádorové mark.. .. Ing. Mária Mareková, CSc., Eva Ďurovcová, Miroslava Rabajdová, K. Lakatošová Prí..

Aortokoronárny bypass
.. deň prepustený do ambulantnej starostlivosti... ..uistika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža pri.. .. muž OA: Diabetes mellitus (v liečbe 25rokov), stav po .. .. muž OA: Diabetes mellitus (v liečbe 25rokov), stav po hypoglykemickej .. .. na hrudníku pri námahe, ktoré v kľude ustali. Vzhľadom na symptomatológiu a kumuláciu ri.. .. 2. st ESH/ESC VKVR Diabetes mellitus 1. typu v štádiu chronických ko.. .. muž OA: Diabetes mellitus (v liečbe 25rokov), stav .. ..UDr. Tomáš Toporcer, PhD. Prílohy: Príloha Dá..

Aortocoronary bypass
.. of a 58 year old male admitted to our department for documented ischemic heart.. .. man PA: Diabetes mellitus (treated for 25 years), hypoglycaemic.. .. man PA: Diabetes mellitus (treated for 25 years), hypoglycaemic coma in.. .. man PA: Diabetes mellitus (treated for 25 years), hypoglycaemic coma in.. ..UDr. Tomáš Toporcer, PhD. Prílohy: Príloha Dá..

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa
.. vývoj imunitného systému v postnatálnom období. Kľúčovú úlohu pri vzniku priaznivej črevnej mikro.. .. výživa v dojčenskom veku významne determinuje zdravý vývoj dieťaťa a jeho .. .. sa akceptuje, že intestinálna flóra dojčených detí chráni proti infekcii a je dôležitým sti.. ..utorka sa v prezentácii venuje problematike .. ..kľúčové slová: deti.. .. vývoj dieťaťa | 18.9.2008 3.73 MB registrovaný pou..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. case study describes the hospitalization of women with.. .. women PA: arterial hypertension, diabetes mellitus, no other diseases FA: no hereditary.. .. women PA: arterial hypertension, diabetes mellitus, no other diseases FA: no hereditary diseases.. .. women PA: arterial hypertension, diabetes mellitus, no other diseases FA: no hereditary diseases.. ..kľúčové slová: valve stenosis, tricuspid valve insufficiency,.. ..UDr. Tomáš Toporcer, PhD. Prílohy: Príloha Dá..

Posterior wall myocardial infarction
.. posterior myocardial infarction is occurring in 3-11% of all infarctions. ST - segment.. .. without history of arterial hypertension, diabetes mellitus, stroke, thyroid gland diseases,.. .. history of arterial hypertension, diabetes mellitus, stroke, thyroid gland diseases,.. .. 180mg, ANP 200mg (p.o.) a Heparin 5000 IU (i.v.) and was indicated to emergent coronary.. .. Common childhood illnesses, without history of arterial hypertension, diabetes.. ..kľúčové slová: Acute transmural myocardial infarction of other.. ..UDr. Marianna Vachalcová, PhD. Attachments: ..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. a zvýšeným rizikom vzniku sekundárnych infekcii... .. mukozitída je špecifický typ postihnutia sliznice a .. .. väziva v súvislosti s chemo/rádioterapiou. U detí s leukémiou je častým nežiadúcim účinkom chemot.. .. anestetík resp. systémovými analgetikami/opiátmi. Pri ozónoterapii sa využívajú hlavne ant.. .. rozvoja mukozitídy závisí od intenzity a typu chemoterapie a najčastejšie je pozorovaná pri ap.. .. detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice pre akútnu lymfoblastickú l.. .. veku. Predstavuje 80% všetkých leukémií u detí, s maximom výskytu u 2-5 ročných detí, častejšie .. ..kľúčové slová: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy st.. ..kľúčové slová: mukozitída, akútna lymfoblastová le.. .. Jaroslav Ďurica, Lucia Kovácsová, Vladimíra Schwartzová Prí..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. 26 year old male with M. Barlow. The mitral valvuloplasty was performed. However, the peroperative.. .. of arterial hypertension, mother treatment diabetes mellitus PA: no drug history AA: ibuprofen.. .. arterial hypertension, mother treatment diabetes mellitus PA: no drug history AA: ibuprofen.. .. man PA: no disease in history, no surgery procedures in history FA: father treatment.. ..kľúčové slová: Barlow, mitral valve insu.. ..UDr. Tomáš Toporcer, PhD. Prílohy: Príloha Dá..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. ileus je zriedkavý prípad náhlej príhody brušnej, pred.. .. farmakologicky liečenú arteriálnu hypertenziu, diabetes mellitus 2 typu na diéte a operovanú kataraktu p.. .. liečenú arteriálnu hypertenziu, diabetes mellitus 2 typu na diéte a operovanú kataraktu pred 1.. .. na diéte a operovanú kataraktu pred 12-timi rokmi. Problémy so žlčníkovými kameňmi, či biliárne koli.. .. arteriálnu hypertenziu, diabetes mellitus 2 typu na diéte a operovanú kataraktu pred 12-timi r.. .. 64 ročná bola vyšetrená na chirurgickej ambulancii pre päťdňovú anamnézu koli.. ..kľúčové slová: ileus, chirurgická .. ..kľúčové slová: ileus, chirurgická .. ..UDr. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., Lucia Sukovská L..