Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Nemocničný informačný systém

Nemocničný informačný systém

Aj keď je papierová zdravotná dokumentácia stále najrozšírenejším spôsobom zadávania informácií, ručne/strojom písané poznámky archivované na rôznych miestach výrazne sťažujú ich dostupnosť, napríklad na podporu výberu vhodných liečebných postupov alebo hodnotenia ich kvality. Elektronické evidovanie, archivovanie a poskytovanie informácií je na rozdiel od papierových foriem realizované pomocou informačných systémov, ktoré umožňujú jednoduché vyhľadávanie a aktualizovanie informácií o zdravotnom stave pacienta/pacientov. Výhody elektronickej evidencie údajov vyzdvihuje aj skutočnosť, že sú zaznamenávané v štruktúrovanej podobe, ktorá je rovnako ako aj v iných softvérových aplikáciách využívaná aj v nemocničných informačných systémoch.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Lekárska informatika a informačná veda | publikované: 17.9.2009 | posledné úpravy: 15.9.2019 | Creative Commons License

Hospital information system

Hospital information system

Hospital information systems are designed with the aim to manage various clinical and patient health care related activities in more efficient way. In contrast to the paper based forms the administration tasks are realized in fully electronic way. This provides easy and fast access to the patient data, patient’s history of illness and treatment, allows monitoring of drug distribution, improves communication between physicians, reduces duplication of information entries, better financial management etc. Hospital Information systems also help in decision making procedures oriented on selection of proper treatment as well as on creation of health care policy.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Prednášky | odbor: Lekárska informatika a informačná veda | publikované: 18.3.2011 | posledné úpravy: 15.9.2019 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 49

Ísť na stránku: 1 2 3 4 5

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. Ich cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané ved.. .. Všeobecne o svaloch, Svaly ľudského tela Dýchací systém Tráviaci systém Srdcovocievny sy.. .. o svaloch, Svaly ľudského tela Dýchací systém Tráviaci systém Srdcovocievny systém, Ly.. ..kľúčové slová: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Dýchací systém | 24.10.2016 734.5 KB používateľ na prí.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
.. Ich cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané ved.. .. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový systém. Ženský pohlavný systé.. .. o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový systém. Ženský po.. ..kľúčové slová: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Dýchací systém | 24.10.2016 734.5 KB používateľ na prí.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. odboru fyzioterapia tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány ľudského tela na úrovni potrebnej pre š.. .. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový systém. Ženský pohlavný systé.. .. o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový systém. Ženský po.. ..kľúčové slová: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Dýchací systém | 24.10.2016 734.5 KB používateľ na prí.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. systém, cievy a nervy, auskultačné body. Dýchací systém - horné a dolné dýchacie cesty, pľúca. .. .. Srdce - dutiny, skeleton cordis, prevodový systém, cievy a nervy, auskultačné body. Dýchací sys.. ..kľúčové slová: superius, mediastinum inferius, srdce, dýchací systém, pľúca, brušná stena, tráviaci systé.. ..kľúčové slová: superius, mediastinum inferius, srdce, dýchací systém, pľúca, brušná stena, tráviaci syst.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Dýchací systém | 7.3.2019 3.15 MB používateľ na prí.. .. na príslušnej fakulte – Dýchací systém | 7.3.2019 3.15 MB používateľ na príslušnej faku..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. z končatín a trupu je doplnený anatómiou dýchacieho, tráviaceho, močového a pohlavného systému. Po.. .. úvode do systémov ľudského tela zo všeobecného pohľadu sú predn.. ..kľúčové slová: dolná končatina, hrudník, brucho, panva, dýchací systém, tráviaci systém, močový systém, pohlavný .. ..kľúčové slová: dolná končatina, hrudník, brucho, panva, dýchací systém, tráviaci systém, močový systém, pohlavný systé.. .. sensitive [?] Licence Anatomické systémy všeobecne | 11.9.2017 2.85 MB používateľ na prí..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. Tráviaci systém 1 - Tráviaci systém 2 - Dýchací systém - Močový systém - Mužský pohlavný systém.. .. tieto hlavné kapitoly: - Kardiovaskulárny systém - Lymfatický systém - Tráviaci systém 1 - Trá.. .. vzdelávacej siete MEFANET – Dýchací systém | 27.11.2009 16.22 MB používateľ vzd.. .. MB ktokoľvek – Kardiovaskulárny systém | 27.11.2009 16.45 MB používateľ vzdelávacej sie..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. stavba hrudníkovej steny, mediastinum a srdce, dýchací systém a .. .. hrudníkovej steny, mediastinum a srdce, dýchací systém a.. ..kľúčové slová: mediastinum, srdce, dýchací systém, brušná stena, brušná dutina, panv.. ..kľúčové slová: mediastinum, srdce, dýchací systém, brušná stena, brušná dutina, pan..

Anatomy 2 for students of General Medicine
.. thoracic wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall, digestive system, peritoneum,.. .. structures of thoracic and abdominal organs and systems. Thorax – borders. Thoracic wall. .. ..kľúčové slová: wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall, digestive system, peritoneum,.. .. MB faculty member – Respiratory system | 7.3.2019 3.14 MB faculty member – ..

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva
..  Biochémia krvi  Dýchací reťazec  Chemické komunikácie .. .. fakulte – Citrátový cyklus a dýchací reťazec | 25.10.2017 4.06 MB používateľ na prí..

Lekárska biochémia
.. a expresia génov  Dýchací reťazec  Biochémia krvi .. .. fakulte – Citrátový cyklus a dýchací reťazec | 25.10.2017 4.06 MB používateľ na prí..