Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 14

Ísť na stránku: 1 2

Vybrané animácie z anatómie
.. animácií predstavuje ukážky výstupov 3D systému vir.. .. a multimediálnych edukačných diel". Cievy hlavy a krku [00:05:19]  Cievy hornej.. ..Autori poskytujú ukážky animácií 3D systému virtu.. ..  Cievy hornej končatiny [00:07:27]  Nervy hornej končatiny [00:07:59]   Cievy dolnej .. ..kľúčové slová: krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, krvné záso.. ..kľúčové slová: ava, krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, .. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia ..

Selected animations from Anatomy
.. presented selection of animations is intended to the students of general.. ..Authors offer examples of 3D virtual projection.. ..kľúčové slová: ad, neck, vessels, nerves, upper limb, lower.. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia ..

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva
.. jej spojeniam a priestorom. Opísané sú svaly, cievy a nervy hlavy a krku, a tiež topografická a.. ..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. a priestorom. Opísané sú svaly, cievy a nervy hlavy a krku, a tiež topografická anatómia št.. .. hlavy. 11. Topografická anatómia krku. 12. Cievy a nervy nosovej dutiny, ústnej dutiny a zubov. .. ..ášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov odboru Zu.. .. Inervácia hlavy a krku všeobecne. 5. Hlavové nervy všeobecne. HN V, VII. 6. HN IX, X, XI, XII. .. ..kľúčové slová: a jej spojenia, krčné stavce, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku,.. ..kľúčové slová: a a jej spojenia, krčné stavce, svaly, cievy a n.. ..kľúčové slová: a jej spojenia, krčné stavce, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku, zmyslové .. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Adriana Boleková Prílohy: Príloha D.. .. fakulte – HN I. Oko. HN II a okohybné nervy (HN III, IV, VI). Čuchová a zraková dr..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
..ácie predstavujú ucelený súbor prednášok z anat.. .. limbický a čuchový systém. 13. Komory, obaly a cievy CNS. Nervové .. .. úvode do systémov ľudského tela zo všeobecného pohľadu sú prednášky venované čast.. .. Mozgový kmeň, fossa rhomboidea. Hlavové nervy. 11. Cerebellum. Diencephalon. Bazálne .. ..kľúčové slová: anatómia, horná končatina, dolná končatina, hrud.. .. príslušnej fakulte – Komory, obaly a cievy CNS. Nervové dráhy. | 8.12.2017 3.73 M.. .. MUDr. Adriana Boleková, PhD., Květuše Lovásová, Darina Kl..

Anatomická pitva - dolná končatina
..Anatomická pitva dolnej končatiny obsahuje v.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev do.. ..kľúčové slová: kosti, svaly, cievy, dolná .. ..kľúčové slová: a, kosti, svaly, cievy, dolná .. .. vzdelávacej siete MEFANET Plantapedis - cievy a nervy | 11.9.2017 17.52 MB používateľ vz.. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M.. .. siete MEFANET Plantapedis - cievy a nervy | 11.9.2017 17.52 MB používateľ vzdelávacej sie..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
..ášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej .. ..Autori poskytujú podklady k štúdiu Anatómie 2 pre š.. ..kľúčové slová: pohybového systému, kosti, spojenia, svaly, cievy a.. ..kľúčové slová: anatómia pohybového systému, kosti, spojenia, sv.. ..kľúčové slová: systému, kosti, spojenia, svaly, cievy a nervy.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Dalibor Kolesár, Jana Vecanová At..

Anatomická pitva - brucho a panva
..Anatomická pitva brucha obsahuje výučbové vid.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev br.. ..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti,.. ..kľúčové slová: a, kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, .. ..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti,.. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M..

Anatomická pitva - hrudník
..Anatomická pitva hrudníka obsahuje výučbové vide.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev hr.. ..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti,.. ..kľúčové slová: a, kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, .. ..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti,.. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ášky sú venované študentom 2. ročníka štúdia všeobe.. ..ášky z predmetu Anatómia 3 pre študentov Vš.. .. Inervácia hlavy a krku – hlavové nervy, plexus cervicalis. 5. Topografia a klinicky.. ..kľúčové slová: a, svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická dr.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mi.. .. Inervácia hlavy a krku - hlavové nervy, plexus cervicalis | 9.10.2017 2.99..

Anatomická pitva - horná končatina
..Anatomická pitva hornej končatiny obsahuje v.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev ho.. ..kľúčové slová: kosti, svaly, cievy, horná .. ..kľúčové slová: a, kosti, svaly, cievy, horná .. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M..