Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 16

Ísť na stránku: 1 2

Vybrané animácie z anatómie
.. animácií predstavuje ukážky výstupov 3D systému vir.. .. a multimediálnych edukačných diel". Cievy hlavy a krku [00:05:19]  Cievy hornej.. ..Autori poskytujú ukážky animácií 3D systému virtu.. ..  Cievy hornej končatiny [00:07:27]  Nervy hornej končatiny [00:07:59]   Cievy dolnej .. ..kľúčové slová: krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, krvné záso.. ..kľúčové slová: ava, krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, .. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia ..

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva
.. jej spojeniam a priestorom. Opísané sú svaly, cievy a nervy hlavy a krku, a tiež topografická a.. ..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. a priestorom. Opísané sú svaly, cievy a nervy hlavy a krku, a tiež topografická anatómia št.. .. hlavy. 11. Topografická anatómia krku. 12. Cievy a nervy nosovej dutiny, ústnej dutiny a zubov. .. ..ášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov odboru Zu.. .. Inervácia hlavy a krku všeobecne. 5. Hlavové nervy všeobecne. HN V, VII. 6. HN IX, X, XI, XII. .. ..kľúčové slová: a jej spojenia, krčné stavce, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku,.. ..kľúčové slová: a a jej spojenia, krčné stavce, svaly, cievy a n.. ..kľúčové slová: a jej spojenia, krčné stavce, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku, zmyslové .. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Cievy a nervy nosovej dutiny, ústnej dutiny a zubov. .. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Adriana Boleková Prílohy: Príloha D.. .. fakulte – HN I. Oko. HN II a okohybné nervy (HN III, IV, VI). Čuchová a zraková dr..

Selected animations from Anatomy
.. presented selection of animations is intended to the students of general.. ..Authors offer examples of 3D virtual projection.. ..kľúčové slová: ad, neck, vessels, nerves, upper limb, lower.. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia ..

Anatomická pitva - brucho a panva
..Anatomická pitva brucha obsahuje výučbové vid.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev br.. ..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti,.. ..kľúčové slová: a, kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, .. ..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti,.. .. MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Cievy a nervy na dorsum penis | 7.1.2019 42.11.. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M.. .. vzdelávacej siete MEFANET Cievy a nervy na dorsum penis | 7.1.2019 42.11 MB používateľ vz..

Anatomická pitva - dolná končatina
..Anatomická pitva dolnej končatiny obsahuje v.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev do.. ..kľúčové slová: kosti, svaly, cievy, dolná .. ..kľúčové slová: a, kosti, svaly, cievy, dolná .. .. vzdelávacej siete MEFANET Plantapedis - cievy a nervy | 11.9.2017 17.52 MB používateľ vz.. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M.. .. siete MEFANET Plantapedis - cievy a nervy | 11.9.2017 17.52 MB používateľ vzdelávacej sie..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
..ášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej .. ..Autori poskytujú podklady k štúdiu Anatómie 2 pre š.. ..kľúčové slová: pohybového systému, kosti, spojenia, svaly, cievy a.. ..kľúčové slová: anatómia pohybového systému, kosti, spojenia, sv.. ..kľúčové slová: systému, kosti, spojenia, svaly, cievy a nervy.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Dalibor Kolesár, Jana Vecanová At..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. - dutiny, skeleton cordis, prevodový systém, cievy a nervy, auskultačné body. Dýchací systém - ho.. ..ášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov Vš.. .. skeleton cordis, prevodový systém, cievy a nervy, auskultačné body. Dýchací systém - horné a do.. ..kľúčové slová: bránica, mediastinum superius, mediastinum inferius,.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mi..

Anatomická pitva - hrudník
..Anatomická pitva hrudníka obsahuje výučbové vide.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev hr.. ..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti,.. ..kľúčové slová: a, kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, .. ..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti,.. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M..

Anatomická pitva - hlava a krk
..Anatomická pitva hlavy a krku obsahuje vybrané v.. ..Autori poskytujú študentom vybrané videozáznamy ana.. ..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, hlava,.. ..kľúčové slová: a, kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, hlava, .. ..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, hlava,.. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ášky sú venované študentom 2. ročníka štúdia všeobe.. ..ášky z predmetu Anatómia 3 pre študentov Vš.. .. Inervácia hlavy a krku – hlavové nervy, plexus cervicalis. 5. Topografia a klinicky.. ..kľúčové slová: a, svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická dr.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mi.. .. Inervácia hlavy a krku - hlavové nervy, plexus cervicalis | 9.10.2017 2.99..