Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus

Biliárny ileus je zriedkavý prípad náhlej príhody brušnej, predstavuje iba 1 % všetkých prípadov obštrukcie čreva, a u pacientov starších 65 rokov tvorí 25 %. Napriek medicínskemu pokroku biliárny ileus má stále vysokú morbiditu a mortalitu. Liečba je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a symptómy biliárneho ilea sú nešpecifické a vedú k oneskoreniu diagnostiky. V tejto kazuistike prezentujeme prípad biliárneho ilea riešený na chirurgickom oddelení UNLP.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | odbor: Chirurgia, traumatológia, ortopédia | publikované: 28.10.2017 | posledné úpravy: 20.11.2017 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: inferius, srdce, dýchací systém, pľúca, brušná stena, tráviaci .. ..kľúčové slová: inferius, srdce, dýchací systém, pľúca, brušná stena, tráviaci .. .. MB registrovaný používateľ – Brušná stena | 27.3.2017 1.85 MB používateľ na pr.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Stena hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a in..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: mediastinum, srdce, dýchací systém, brušná stena, brušná dutina, p.. ..kľúčové slová: mediastinum, srdce, dýchací systém, brušná stena, brušná dutina, p..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. dutina, hltan, pažerák. 8. Brucho, brušná stena. Peritoneálne pomery, topografia .. .. končatina. 4. Chrbát. Hrudník ako celok, stena hrudníka. 5. Mediastinum. Srdce. 6. Dýchací sy.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Brušná dutina - tráviaci systém | 19.10.2017 2.07 M..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. bol ošetrený jednotlivými stehmi a dutina brušná bola vypláchnutá fyziologickým ro..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. Pararektálnym rezom vpravo bola otvorená dutina brušná, v oblasti céka sa našlo malé množstvo čírej teku..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. vpravo bola najskôr revidovaná celá dutina brušná, ktorá bola bez výpotku a iného patologického nál..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. poškodil výživu aj žlčníka). Histologicky stena aneuryzmy nebola vyšetrená, preto sa nedá po..