Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 1

 

Bisfosfonátové osteonekrózy
..Osteonekróza čeľuste a sánky nie je častou, ale je obávanou ko.. ..kľúčové slová: osteonekróza čeľuste a sánky, bisfosfonátová osteonekróza, prevencia .. ..kľúčové slová: osteonekróza čeľuste a sánky, bisfosfonátová osteonekróza, pre..