Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Novinky v infektológii
.. súhrnne spracované ako infekcie a hojenie rán, bazilárna meningitída, infekcie v gravidite a prehľad z.. .. spracované ako infekcie a hojenie rán, bazilárna meningitída, infekcie v gravidite a prehľad zoonóz z pohľadu .. ..kľúčové slová: C, infekcie, zoonózy, bazilárna meningitída, hemoragická horúčka, hojenie rán, gr.. ..kľúčové slová: C, infekcie, zoonózy, bazilárna meningitída, hemoragická horúčka, hojenie rán, grampozitívne ..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. Diagnostické mimikry MUDr. Milan Gablas   Meningitída pri sarkoidóze MUDr. Helena Kuchtová   H..