Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 10

anatómia pre študentov Ošetrovateľstva

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva

Študenti tu nájdu prednášky zaoberajúce sa základnou stavbou ľudského tela, ktoré sú určené pre bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo. Ich cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané vedomosti slúžili na pochopenie fyziologických a patologických procesov a zmien v organizme.

 
autor: Dalibor Kolesár | sekcia: Prednášky | odbor: Anatómia | publikované: 20.10.2009 | posledné úpravy: 11.2.2019 | Creative Commons License

anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie

Prednášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej časti “Pohybovému systému” na úrovni potrebnej pre získanie anatomických poznatkov pre budúcu prax v tomto odbore – v rehabilitácii a kineziológii. Prezentované údaje obsahujú informácie z morfológie a aj funkčnej anatómie potrebné na pochopenie jednotlivých častí a štruktúr pohybového systému, ako aj fyziologických, prípadne patologických zmien, ktoré v ňom prebiehajú.

 
autor: Květuše Lovásová, Dalibor Kolesár, Jana Vecanová | sekcia: Prednášky | odbor: Anatómia | publikované: 2.5.2016 | posledné úpravy: 8.9.2017 | Creative Commons License

anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie

Študenti odboru fyzioterapia tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány ľudského tela na úrovni potrebnej pre študentov nelekárskych odborov. Prezentované údaje obsahujú dostatok detailov na to, aby získané vedomosti slúžili na pochopenie stavby organizmu, ako aj fyziologických i patologických procesov, ktoré v ňom prebiehajú.

 
autor: Jozef Mihalik, Lenka Ihnatová, Dalibor Kolesár, Stanislav Matéffy, Jana Vecanová | sekcia: Prednášky | odbor: Anatómia | publikované: 12.10.2016 | posledné úpravy: 13.12.2017 | Creative Commons License

anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva

Prezentácie predstavujú ucelený súbor prednášok z anatómie pre študentov 1. ročníka Zubného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

 
autor: Adriana Boleková, Květuše Lovásová, Dalibor Kolesár | sekcia: Prednášky | odbor: Anatómia | publikované: 19.9.2016 | posledné úpravy: 16.9.2019 | Creative Commons License

anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 1. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

 
autor: Ingrid Hodorová, Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mihalik | sekcia: Prednášky | odbor: Anatómia | publikované: 14.3.2011 | posledné úpravy: 4.5.2019 | Creative Commons License

anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 1. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

 
autor: Ingrid Hodorová, Jozef Mihalik, Silvia Rybárová, Janka Vecanová, Dalibor Kolesár | sekcia: Prednášky | odbor: Anatómia | publikované: 17.9.2016 | posledné úpravy: 8.12.2018 | Creative Commons License

anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 1. ročníka Zubného lekárstva. Prednášky z predmetu Anatómia 2 sú venované štúdiu a pochopeniu jednotlivých častí lebky, jej spojeniam a priestorom. Opísané sú svaly, cievy a nervy hlavy a krku, a tiež topografická anatómia štruktúr hlavy a krku. Prezentované sú tu aj zmyslové orgány, príslušné nervové dráhy a endokrinný systém.

 
autor: Květuše Lovásová, Adriana Boleková | sekcia: Prednášky | odbor: Anatómia | publikované: 25.4.2016 | posledné úpravy: 16.4.2019 | Creative Commons License

anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva

Prednášky sú venované študentom 2. ročníka štúdia všeobecného lekárstva. Študenti tu nájdu všetky prednášky zaoberajúce sa hlavou a krkom (lebka, svaly, arteriálne zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a krku) ako aj prednášky z centrálneho nervového systému – CNS (miecha a mozog), orgány zraku a sluchu.

 
autor: Ingrid Hodorová, Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mihalik | sekcia: Prednášky | odbor: Anatómia | publikované: 27.9.2016 | posledné úpravy: 8.12.2018 | Creative Commons License

anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva

Študenti tu nájdu prednášky zaoberajúce sa základnou stavbou ľudského tela, ktoré sú určené pre odbor verejné zdravotníctvo. Ich cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané vedomosti slúžili na pochopenie fyziologických a patologických procesov a zmien v organizme.

 
autor: Jozef Mihalik, Lenka Ihnatová, Dalibor Kolesár, Stanislav Matéffy, Jana Vecanová | sekcia: Prednášky | odbor: Anatómia | publikované: 12.10.2016 | posledné úpravy: 13.12.2017 | Creative Commons License

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Učebnica "Mikroskopická anatómia" predstavuje ucelené autorské dielo publikované v elektronickej forme. Každá kapitola obsahuje stručný popis embryonálneho vývoja orgánov, základnú charakteristiku morfologickej štruktúry orgánov, diferenciálno-diagnostické morfologické rozdiely medzi zdanlivo podobnými orgánmi.  Druhá časť predkladaného diela tvorí edukačný archív preparátov z jednotlivých orgánov.

Pomfy M. a kol.: Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2009, ISBN 978-80-7097-742-2.

 
autor: Mikuláš Pomfy, Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Marianna Danková | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Histológia, embryológia | publikované: 20.4.2009 | posledné úpravy: 27.6.2011 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 17

Ísť na stránku: 1 2

MEFANET 2012
.. zameraná aj veľmi konkrétne na problematiku pohybového.. .. aj veľmi konkrétne na problematiku pohybového systému.. .. ročník bola zvolená téma: Pohybový systém (anatómia, ortopédia, funkčné vyšetrenie traumatológia, .....

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. na praktické cvičenia z predmetu Anatómia 3 sú určené pre študentov študijného programu Vše.. .. návody na praktické cvičenia k predmetu Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva. Práca vzn.. ..kľúčové slová: anatómia, lebka, hlava,..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. na praktické cvičenia z predmetu Anatómia 1 sú určené pre študentov študijného programu Vše.. .. návody na praktické cvičenia k predmetu Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva. Práca vzn..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. na praktické cvičenia z predmetu Anatómia 2 sú určené pre študentov študijného programu Vše.. .. návody na praktické cvičenia k predmetu Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva. Práca vzn..

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu
.. vrámci funkčnej diagnostiky ochorení dýchacieho systému, ich využitie a ..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
..kľúčové slová: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pa..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
..kľúčové slová: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pa..

Medicínska informatika
.. miesto a ovplyvňuje fungovanie celého systému zdravotníctva i vzdelávacej prípravy jeho za..

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa
.. faktorom pre správny vývoj imunitného systému v postnatálnom období. Kľúčovú úlohu pri vzniku p..

Nemocničný informačný systém
.. výhodnosť prebiehajúcich inovácií systému zdravotníctva sa opiera hlavne o demografické z..