Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

poruchy puberty

Poruchy puberty

Poruchy puberty je prednáška učená študentom 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva ako aj študentom 4. ročníka zubného lekárstva. V úvode sa zaoberá fyziologickým priebehom puberty a odlišnostiam vo vývoji medzi pohlaviami. V špeciálnej časti podrobne rozoberá príčiny predčasnej a oneskorenej puberty  ako aj možnosti diagnostiky a následnej liečby jednotlivých chorobných stavov.

 
autor: Juliana Ferenczová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 27.3.2017 | posledné úpravy: 28.3.2017 | Creative Commons License

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí

Epidémia detskej obezity predstavuje jeden z najväčších problémov v oblasti zdravia 21. storočia. Väčšina obéznych deti ostáva obéznymi aj v dospelosti, čo súvisí s vysokých rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb. U obéznych jedincov možno pozorovať spektrum kardiovaskulárnych zmien, a to od zmien v hyperdynamickej cirkulácii až po subklinické zmeny v štruktúre myokardu. Včasná diagnostika a liečba obezity a dyslipidémie v detskom veku ma dôležitý význam v prevencií aterosklerózy a KVS ochorení.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 10.2.2017 | posledné úpravy: 14.6.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 17

Ísť na stránku: 1 2

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. z roku 2008 a v súčasnosti. Sú pre vás obrazo kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové k.. .. Vigantol Pedostomatologická anamnéza: pr mliečne zuby sa prerezali v 9. mesiaci TO: .. ..kľúčové slová: K00.5 Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jind.. ..kľúčové slová: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.. ..kľúčové slová: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Ost.. ..kľúčové slová: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Ost.. ..kľúčové slová: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis im.. ..kľúčové slová: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis i.. ..kľúčové slová: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis.. ..kľúčové slová: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis.. .. Vladimíra Schwartzová Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..

Klinická biochémia a laboratórna medicína
.. časť medicínskych výkonov spojených s preventívnymi opatreniami, diagnostikou ochorení alebo .. .. diagnostika (vybraných) endokrinných ochorení Poruchy bilancie vápnika, fosforu a horčíka Zápalové m.. .. bilancie vápnika, fosforu a horčíka Zápalo markery Nádorové markery Metódy využívané v.. ..kľúčové slová: diabetes mellitus, vápnik, fosfor, horčík, nádoro.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Poruchy acidobázickej rovnováhy | 13.12.2018 1.09 M.. .. K. Lakatošová Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. vpravo. Vykonaná bola drenáž pohrudnicovej dutiny. Pacientka bola na ôsmy pooperačný deň pr.. .. liečená na AH, DM, iné ochorenia neguje RA: dedičné ochorenia v rodine neguje LA: Nitresan 20mg.. .. AVAk 0,78 cm2, AR stopová, PAP 30 mmhg. Záver: ľavá komora norm. veľkosti s ľahkou kon.. .. Tomáš Toporcer, PhD. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..

Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha
.. ireverzibilitu zistenej obštrukčnej ventilačnej poruchy. Pacientovi bola nasadená kombinovaná b.. .. bronchodilatačný test, ktorý potvrdil ireverzibilitu zistenej obštrukčnej ventilačnej po.. .. Pre pretrvávanie ťažkej obštrukčnej ventilačnej poruchy a symptómov mu bola nasadená duálna br.. .. ročný pacient s anamnézou artériovej hypertenzie v liečbe dvojkombináciou a.. ..kľúčové slová: obštrukčná choroba pľúc, obštrukčná ventilačná porucha, bronchodilatačná lie.. .. Pavol Pobeha, PhD. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..

Obštrukčné spánkové apnoe u extrémne obézneho pacienta
.. spánko apnoe (OSA) je charakterizované opakovanými e.. .. otorinolaryngolóm na Ambulanciu pre spánkové poruchy dýchania. Udával trvanie ťažkostí asi 30 rokov v .. .. otorinolaryngolóm na Ambulanciu pre spánko poruchy dýchania. Udával trvanie ťažkostí asi 30 .. ..kľúčové slová: BMI: od 40 a viac, G47.31 Obštrukčné spánko.. ..kľúčové slová: obštrukčné apnoe, ventilácia kontinuálnym pozitívnym tl.. .. Ivana Paraničová Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..

Úvod do dlahovania zubov u parodontologických pacientov
.. Dlhodobé výsledky poukazujú na to, že závesný aparát zuba môže ostať zdravý, pokiaľ bude dod.. .. dlahovaní je dlahovací matieriál zahrnutý v štruktúre zuba vytvorením malého “tunela” do z.. .. nesmú traumatizovať zuby a majú napomáhať zubu dostať sa späť do jeho pôvodnej pozície v zubnom .. .. Silvia Timková Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - DMD) je dedičné ochorenie s viazanosťou na X chromozóm. Dochádza .. .. Dochádza k mutácii génu pre dystrofín, čo vedie k strate integrity a funkcie svalových .. .. zlyhania a potreby začatia liečby neinvazívnou ventiláciou. Motorický deficit mu bráni otočiť sa na.. ..kľúčové slová: typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánko.. ..kľúčové slová: respiračná insuficiencia, domáca umelá pľúcna ve.. .. Ivana Paraničová Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..

Aortokoronárny bypass
.. s vytvorením jedného arteriálneho a jedného venózneho bypassu. V pooperačnom období bola za.. .. veľkosti, bez hypertrofie, bez segmentálnej poruchy kinetiky, LVEF (ejekčná frakcia ľavej komory): 60.. .. 25mg (1/2-0-1/2), Prenessa 2mg (1-0-0), Preventax 100mg (0-1-0), Enelbin (1-0-1), Noflux 10mg.. .. Tomáš Toporcer, PhD. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..

Parainfekčná myokarditída
.. ochorenie myokardu je obvykle súčasťou ge.. .. algický syndróm cervikálnej chrbtice - Panické poruchy (neurocirkulačná asténia) Zobrazovacie me.. .. ciest v ATB liečbe 2. deň, vyšetrený na príjmovej ambulancii IV. internej kliniky pre náhle .. .. Katarína Demková Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. antidóta – fyzostigmínu. Sú pre vás obrazo kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové k.. .. bol pacient bez kvantitatívnej či kvalitatívnej poruchy vedomia, zjavná bola nápadná pletora tváre, fot.. .. o 54-ročného hypertonika, ktorý je vedený aj ako diabetik 2. typu od r. 2007. .. .. Malachovská, MUDr. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] ..