Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Chronické respiračné zlyhanie na podklade kyfoskoliózy

Chronické respiračné zlyhanie na podklade kyfoskoliózy

Kyfoskolióza je skeletálne ochorenie charakterizované deformitou hrudníka so zníženou poddajnosťou hrudníkovej steny a narušenou mechanikou dýchania, vedúcou k závažnej reštrikčnej ventilačnej poruche a progresívnej hypoventilácii s rozvojom chronickej respiračnej insuficiencie (RI). Neinvazívna ventilácia (NIV), v kombinácii s dlhodobou oxygenoterapiou, v súčasnosti predstavuje efektívnu liečebnú modalitu. Kazuistika opisuje prípad 49-ročnej pacientky s idiopatickou kyfoskoliózou, u ktorej došlo k rozvoju chronickej hypoxemicko-hyperkapnickej respiračnej insuficiencie indikovanej na liečbu neinvazívnou ventilačnou podporou v kombinácii s oxygenoterapiou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | odbor: Chirurgia, traumatológia, ortopédia, Interná medicína, Pneumológia | publikované: 17.12.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 12

Ísť na stránku: 1 2

Choroby gingív
..  gingivitídy ako akútne a chronické.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte Chronické klinické formy gingivitíd | 18.12.2009 9 M..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. zdroje v laparoskopickej chirurgii 5. Zlyhanie elektronického vybavenia v laparoskopickej ..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
.. Pneumoperitoneum I. 7. Pneumoperitoneum II. 8. Zlyhanie elektronického vybavenia v laparoskopickej ..

Pleuropneumónia
.. svetovej mortality sa podieľa vplyv pneumónie na chronické ochorenia, narastajúci vek populácie a faktory v.. .. aspiráciou alebo inhaláciou patogénov. Typické respiračné príznaky pneumónie zahŕňajú kašeľ, často s produk..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. aj Pickwickov syndróm, je kombináciou obezity a chronického hyperkapnického respiračného zlyhávania. Avš.. .. obezity a chronického hyperkapnického respiračného zlyhávania. Avšak, nie u všetkých obéznych paci.. ..kľúčové slová: s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená .. ..kľúčové slová: hypoventilácia, respiračné zlyhanie, neinvazívna .. ..kľúčové slová: hypoventilácia, respiračné zlyhanie, neinvazívna ..

Obštrukčné spánkové apnoe u extrémne obézneho pacienta
.. eupnoe, oropharynx Mallampati 4, varixy a chronické trofické zmeny dolných končatín Krvné plyny: -..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. do praxePavol Kristian Interferon v liečbe chronickej hepatitídy BLadislav Virág Interferon alfa .. .. Jarčuška  Sekcia VII - Respiračné infekcie Ložiskový proces - tuberkulóm pe.. .. Ivan Schréter, CSc.   Akútne fulminantné zlyhanie pečene pri hepatitíde B MUDr. Ivana Valková &n..

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom
.. dolných končatín. Benígna hyperplázia prostaty. Chronické vertigo na vaskulárnom podklade. Zmiešaná úz..

Autoimunitná hepatitída
.. hepatitídy sú chronické hepatitídy spojené s hypergamaglobulinémiou a pr.. .. postmedikamentózna toxická hepatitída na pozadí chronickej doteraz bližšie nešpecifikovanej hepatopatie. Ch..

Obštrukčné spánkové apnoe a Morbus Crouzon
.. liečba prostredníctvom CPAP bola odporúčaná na chronické používanie. Pri pravidelných ročných kontrolách p..