Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Abscedujúca Bronchopneumónia

Abscedujúca bronchopneumónia

Pľúcny absces je lokalizovaný hnisavý proces s nekrózou pľúcneho tkaniva (obrázok 1). Výskyt pľúcnych abscesov vzhľadom na dostupnosť účinnej antibiotickej (ATB) liečby v posledných rokoch klesá, na druhej strane sa zväčšuje riziková populácia polymorbídnych pacientov so zníženou imunitou. Kazuistika opisuje prípad abscedujúcej bronchopneumónie u 43-ročného pacienta.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | odbor: Interná medicína, Pneumológia | publikované: 25.11.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Parainfectious myocarditis
.. Bronchopneumonia l. sin. Therapy: Viral infections are the.. ..kľúčové slová: Myocarditis, J18.0.. ..kľúčové slová: Myocarditis, J18.0 Bronchopneumonia..

Parainfekčná myokarditída
.. v. s. parainfekčná Bronchopneumónia l. sin. Terapia: Myokarditídy sú n.. ..kľúčové slová: Myokarditída, J18.0.. ..kľúčové slová: Myokarditída, J18.0 Bronchopneumónia..

Multiple lung abscesses
..kľúčové slová: J18.0 Bronchopneumonia.. ..kľúčové slová: Bronchopneumonia.. ..kľúčové slová: Bronchopneumonia..