Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Paraneoplastická Pľúcna embólia s pľúcnym infarktom

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom

Pľúcna embólia (PE) je spôsobená obštrukciou rôzne veľkej časti pľúcneho arteriálneho riečiska krvnou zrazeninou (vzácne inými hmotami - tukové tkanivo, vzduch, plodová voda, cudzie teleso) prinesenou krvným prúdom. Neliečená PE vykazuje až 30% mortalitu. Klinická diagnóza je častokrát veľmi nespoľahlivá, mnoho príhod je asymptomatických. Nasledujúca kazuistika opisuje prípad paraneoplastickej tromboembolickej choroby s rozvojom pľúcneho infarktu s typickými klinickými príznakmi ako sú bolesť na hrudníku pleurálneho charakteru s hemoptýzou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | odbor: Interná medicína, Pneumológia | publikované: 30.12.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 11

Ísť na stránku: 1 2

Parainfekčná myokarditída
.. myokardu - Perikarditída - Disekcia aorty - Pľúcna.. .. aorty - Pľúcna embólia - Tracheobronchitída - Pneumónia - Spontánny p..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. bolesť - Mediastinálny tumor - Pleuritída - Pľúcna embólia - Cholecystitída Zobrazovacie m.. .. tumor - Pleuritída - Pľúcna embólia - Cholecystitída Zobrazovacie metódy: CT a..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. v max 3,0-3,5 m/s - ľahká postkapilárna. PH (pľúcna hypertenzia) Záver: M Barlow - myxomatózne z..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. – tlak v arteria pulmonalis; PH – pľúcna hypertenzia; PPG – maximálny tlakový g..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. LA, pravé oddiely nedilatované, str. závažná pľúcna hypertenzia, fibrotické zmeny na aortálnej c..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
..kľúčové slová: respiračná insuficiencia, domáca umelá pľúcna..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. spánkové apnoe, cor pulmonale chronicum, pľúcna hypertenzia, kompenzačná polyglobúlia, ka..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. kinetiky, bez systolickej dysfunkcie, ľahká pľúcna hypertenzia. Vo výtokovom trakte pravej komory ..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. závislosti od vyvolávajúcej príčiny. Využíva sa pľúcna rehabilitácia, polohovacie techniky, ..

Chronické respiračné zlyhanie na podklade kyfoskoliózy
.. gastrointestinálne ťažkosti negovala. Rekurentná pľúcna embolizácia a akútny koronárny syndróm boli vyl..