Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Obštrukčné spánkové (apnoe) a Morbus Crouzon

Obštrukčné spánkové apnoe a Morbus Crouzon

Obštrukčné spánkové apnoe (OSA) má v populácii pomerne vysoký výskyt, odhaduje na 2% žien a 4% mužov. Nadmerná hmotnosť predstavuje najväčšie riziko rozvoja OSA, ktoré je prítomné u približne 40% obéznych osôb a približne 70% pacientov s OSA je obéznych. Veľmi zriedkavo sa stretávame s prípadmi OSA, ktorých príčinou sú geneticky podmienené kraniofaciálne abnormality. Kazuistika prezentuje prípad 28-ročného pacienta s Crouzonovým syndrómom (CS), zriedkavým genetickým ochorením vedúcim ku kraniofaciálnej deformácii lebky, ktorému bolo diagnostikované OSA.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | odbor: Interná medicína, Otorinolaryngológia, Pneumológia | publikované: 25.11.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License

Obštrukčné spánkové (apnoe) u extrémne obézneho pacienta

Obštrukčné spánkové apnoe u extrémne obézneho pacienta

Obštrukčné spánkové apnoe (OSA) je charakterizované opakovanými epizódami prerušenia dýchania počas spánku v dôsledku čiastočného alebo úplného kolapsu horných dýchacích ciest na úrovni hltana. Prevalencia ľahkého stupňa ochorenia je približne 9-24%, klinicky významného ochorenia je okolo 4% u mužov a 2% u žien. Základnými faktormi uplatňujúcimi sa pri vzniku OSA je morfológia horných dýchacích ciest a telesná hmotnosť. Asi 70% pacientov s OSA má nadmernú hmotnosť a naopak, OSA trpí asi 40% obéznych pacientov.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Paraničová | odbor: Interná medicína, Pneumológia | publikované: 19.12.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. s OHS veľmi často trpia konkomitantnou poruchou dýchania v spánku, prevalenia OSA u OHS pacientov .. ..ventilačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný .. .. často trpia konkomitantnou poruchou dýchania v spánku, prevalenia OSA u OHS pacientov dosahuje.. ..vá anamnéza: 48-ročný pacient podstúpil celonočnú p.. .. epizód/hod.), s priemernou saturáciou 45% v REM spánku a 60% v NREM spánku, s časom v saturácii pod 90% .. ..kľúčové slová: nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apno.. ..kľúčové slová: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 .. ..kľúčové slová: hypoventilácia, respiračné zlyhanie, neinvazívna ven.. .. Ivana Paraničová Prílohy: Príloha Dá..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
..va svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy .. .. ochorenie: 20-ročný študent s Duchennovou svalovou dystrofiou sa dostavil na pľúcnu k.. .. dychu, udáva pocit nevyspatosti po 7-hodinovom spánku. Rok používa úspešne kašľový asistent. Osobná an.. ..kľúčové slová: nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apno.. ..kľúčové slová: Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná ins.. ..kľúčové slová: va muskulárna dystrofia, respiračná insuficiencia, .. .. Ivana Paraničová Prílohy: Príloha Dá..

Chronické respiračné zlyhanie na podklade kyfoskoliózy
.. hrudníkovej steny a narušenou mechanikou dýchania, vedúcou k závažnej reštrikčnej ventilačnej poruc.. .. je skeletálne ochorenie charakterizované deformitou hrudníka so zníženou poddajnosťou h.. .. v dispenzári Ambulancie pre spánkové poruchy dýchania KPaF (tč. liečbu používa 3. rok) s postupnou nor.. .. pneumológie a ftizeológie (KPaF) UNLP a LF UPJŠ v Košiciach z I. Internej kliniky UNLP a LF UPJŠ v .. .. odporúčaná na chronické domáce používanie počas spánku a podľa tolerancie aj počas dňa. Compliance pa.. .. Ivana Trojová, PhD. Prílohy: Príloha D..

Systémový lupus erythematodes s mnohopočetnými orgánovými komplikáciami
..vý lupus erythematodes (SLE) je autoimunitné o.. .. pacientka so SLE v liečbe od r. 2009, s polyartritídou, p.. ..kľúčové slová: Systémový lupus .. ..kľúčové slová: vý lupus erythematodes, kortikosteroidy, .. .. Katarína Demková Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?..